Takaisin

Torninosturikuljettajien jaksaminen äärirajoilla

Nykymuotoinen elementtirakentamien ja paikallavalutyö luo kireän aikataulun kerroskorkeuden nostolle taloa rakennettaessa. Työmaan pääurakoitsija vaatii häiriötöntä nostotyötä, jotta pysytään aikataulussa, talo nousee harjakorkeuteen ja sisävalmistelutyöt voivat alkaa. Häiriöttömyyden ja aikataulussa pysymisen vuoksi kuljettajan pitää venyttää normaalin 8 tunnin työpäivän sijaan jopa 10–14 tuntisiin työpäiviin. Päälle ajetaan viikonloput, koska monet työmaat tuntuvat pyörivän tänä päivänä 24/7. Monen torninosturi- ja ajoneuvonosturikuljettajan vuosittaiset ylityömäärät menevät helposti yli jo alkuvuodesta.

Kerrostalorakentaminen tuntuu olevan pakkotahtista ja vääntöä syntyy siitä, saako kuljettaja yleensä ja millä kellonlyömällä pitää kahvi- tai ruokatuntinsa alhaalla sosiaalitiloissa muiden työtovereiden kanssa. Lisäksi mahdollisesti pitkät etäisyydet koneen ohjaamosta henkilöstötiloihin saavat muut työmaan toimihenkilöt ajattelemaan, että torninosturinkuljettaja on liian kauan tauolla. Voi syntyä mielikuva, ettei torninosturi ole riittävän tuottavassa käytössä työmaalle. Käyttämättömyys kun maksaa sekä aikaa että rahaa. Käsittämätöntä saituutta työturvallisuuden ja kuskien jaksamisen kustannuksella. Aina ei voi vaan ottaa lisää ja lisää kuskin selkänahasta pois.

Työ on erittäin tarkkaa ja keskittymistä vaativaa. Torninosturi- ja ajoneuvonosturikuljettajien työn tauotus on tärkeää kuljettajien terveyden ja työmaan työturvallisuuden vuoksi, mutta myös työssä jaksamisen näkökulmasta. Ilman asianmukaista tauottamista työote voi herpaantua ja nostotyöstä voi tulla vaarallinen työmaalle, siellä työskenteleville sekä mahdollisesti myös sivullisille.

Ei ole työmaan työturvallisuuden ja kuljettajien terveyden kannalta järkevää istuttaa kuljettajia ylipitkiä päiviä liian vähällä tauottamisella ja mahdollisesti vielä ergonomisesti huonossa ohjaamossa. Yhtäjaksoisen ja pitkäkestoisen istumisen tiedetään aiheuttavan haitallisia terveysvaikutuksia. Kuljettajien hartia- ja selkäkrempat ovat yleisiä, kun istutaan pitkään staattisesti jännittyneessä ajoasennossa. Tietoon on tullut myös kuljettajan jalan veritulppia, joiden on epäilty johtuvan yhtäjaksoisesta pitkäaikaisesta istumisesta torninosturin ohjaamossa.

Lisäksi pitkät työpäivät alkavat näkyä myös helposti kuljettajien sosiaalisessa elämässä, kun harrastukset, ystävät, parisuhde ja perhe jäävät vähemmälle. Sosiaalinen elämä ja terveys alkaa hajota, jos ei ole töiltä aikaa lähimmäisille, harrastuksille ja kuntoilulle.

Torninosturikuljettajat lähettävät varoituksen sanan työmaiden pääurakoitsijoille. Nostotöiden pakkotahtisuus, kohtuuton ylitöiden ajattaminen kuskeilla ja kuljettajien töiden epäasiallinen tauottaminen työpäivän aikana koituu jossain vaiheessa meidän kaikkien rakentajien työturvallisuuden tappioksi. Jos ylhäällä torninosturin ohjaamossa ei voida hyvin, nostotyö muuttuu varalliseksi.

Työmaiden pääurakoitsijat ja työmaiden vastuuhenkilöt: Mahdollistakaa kuljettajan turvallinen työskentely tauottamalla työ korostetusti huolehtien. Tauot tulee voida pitää muiden työkaverien kanssa yhteisissä sosiaalitiloissa kiireettömästi (ja tietenkin tällä hetkellä koronaturvallisesti), jotta pitkät istumissessiot katkeavat ja sosiaalinen kanssakäyminen varmistetaan kuljettajille työmaalla. Ylitöiden tulisi olla poikkeus eikä pääsääntö kuljettajille. Työt pitää voida suunnitella mestalla niin, että kuljettajat pääsevät lähtemään normaalisti työpäivän jälkeen kotiin elpymään harrasteiden, perheen ja ystävien pariin. Kun työmaan ilmavoimat ovat kunnossa, on koko työmaan nostotyön turvallisuuskin kunnossa. Pidetään kuljettajien työssäjaksamisesta huolta.