Takaisin

Vuodenvaihteen muutoksia

Tilapäiset lakimuutokset päättyvät vuodenvaihteessa. Lakimuutokset koskivat YT-, työsopimus- ja työttömyysturvalakeja. Rakennusliitto solmi lain ja työehtosopimusten pohjalta omat määräaikaiset sopimukset YT-menettelystä ja lomautusilmoitusajasta. Myös nämä sopimukset päättyvät vuodenvaihteessa. Tämä tarkoittaa, että palaamme lain ja työehtosopimusten mukaiseen tilanteeseen vuoden alusta lukien. Miten sitten mitäkin kohtaa sovelletaan, siitä seuraavassa:

Lomautusilmoitus

Jos työnantaja antaa lomautusilmoituksen työntekijälleen ennen tilapäisen lain päättymistä eli viimeistään 31.12.2020, lain mukainen lomautusilmoitusaika on 5 päivää, vaikka ilmoitusaika jatkuisikin vuoden 2021 puolelle.​

Takaisinottovelvollisuus

Työnantajan tulee noudattaa 9 kuukauden takaisinottoaikaa silloin, kun irtisanomisilmoitus on annettu tilapäisen lain voimassaoloaikana eli 1.4.–31.12.2020.  Asiaan ei vaikuta siis se, että irtisanomisaika jatkuisi vielä vuoden 2021 puolella. 

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Jos määräaikaisen työntekijän lomautus alkaa ennen tilapäisen lain päättymistä eli vähintään yksi lomautuspäivistä on jo vuoden 2020 puolella, voi lomautus jatkua niin kauan kuin lomauttamisen perusteet ovat olemassa kyseisen määräaikaisen työntekijän kohdalla.​

YT-neuvottelut

Jos YT-neuvottelut lomautuksia koskien ovat käynnissä jo 31.12.2020, vähimmäisneuvotteluaika on 5 kalenteripäivää. Sen jälkeen alkavissa yt-neuvotteluissa noudatetaan taas 14 päivän tai 6 viikon neuvotteluaikoja.

Koeaikapurku

Koeaikapurku taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä on mahdollista vain tilapäisen lain aikana eli 31.12.2020 saakka.

Muuta huomioitavaa

Rakennusliiton solmimissa työehtosopimuksissa on erisisältöisiä määräyksiä koskien YT-menettelyä ja lomautussopimuksia. Nämä määräykset ovat voimassa kuten ennenkin. 

Työttömyysturvaa koskevat muutokset Rakennuskassan verkkosivuilla

Koronaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia