Takaisin

Rakentamisen karut ajat vasta edessä 

Kuluva vuosi on sujunut rakentamisessa pelättyä paremmin. Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan rakentaminen vähenee vuonna 2020 vain prosentin verran. Isompi pudotus on vasta edessäpäin, ja ensi vuonna rakentamisen ennakoidaan painuvan 4 prosenttia pakkaselle. Työllisyyden lasku jatkuu. 

Ennen koronakriisiä käynnistettyjen hankkeiden suuri määrä, työmaiden pysyminen auki sekä koko talouteen kohdistuneet laajat elvytystoimet ovat kannatelleet rakentamista kuluvana vuonna.  

RT:n arvion mukaan rakentaminen kokonaisuudessaan supistuu selvästi ensi vuonna. Asuntorakentamista hidastaa rahoituksen kiristyminen. Toimitilarakentamissa koronan aiheuttama epävarmuus tilakysynnästä jatkuu vielä pitkään. Maa- ja vesirakentaminen kääntyy laskuun isojen hankkeiden ja elvytyksen hiipuessa. 

Rakennusteollisuus RT arvioi, että tänä vuonna aloitetaan 35 000 asunnon rakentaminen, mikä on vajaa 10 prosenttia viimevuotista vähemmän. Asuntorakentamisen lupakehitys on ollut jo pitkään vahvasti hidastuva. Ensi vuonna jäätäneen alle 31 000 asuntoon, mikä alittaa vuosittaisen uusien asuntojen tarpeen. Asuntotuotanto pysyy pääkaupunkiseudulla korkealla tasolla. 

Työllisyysnäkymät heikot

Rakentamisen työllisyys on heikentynyt sekä viime että tänä vuonna noin 5 000:lla työllisellä. Yritysten henkilöstöodotusten mukaan rakentamisen työllisyyden lasku jatkuu myös ensi vuonna. 

Suomen talous kääntyy kasvuun, mutta rakentaminen ottaa koronaiskun vastaan viiveellä. Työvoimavaltaisen rakentamisen supistuminen on huono uutinen Suomen talouden ja työllisyyden toipumiselle, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo. 

Rakennusalan työttömyyskassan tilastojen mukaan esimerkiksi tämän vuoden lokakuussa päivärahan saajien määrä oli 45 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2019 vastaavaan aikaan. Rakennuskassa ennustaa työttömyyden kasvavan vielä tänä syksynä, mutta varsinaista rakennusalan työllisyyden romahdusta ei ainakaan lokakuun lopussa ollut näköpiirissä.