Takaisin

Tulenarat kattotyöt vaativat erityisosaamista

Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Tuttu sanonta pätee myös kattotöissä, joita yhä useammin tehdään avoliekillä. Jos avoliekkiä käytetään väärässä kohdassa ja vaarojen arviointia ei ole tehty riittävän huolellisesti, on tulitöillä kohtalokkaat seuraukset.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Tulityötoimikunta on huolissaan tänä syksynä lisääntyneistä kattopaloista. Viimeisen kolmen kuukauden aikana on ollut 12 tulitöistä johtuvaa kattopaloa. Syyksi arvioidaan lisääntynyttä riskinottoa sekä vääriä työmenetelmiä, jotka eivät ole paloturvallisia ja sovellu kosteaan ja hämärään syksyyn.

Kattopalo on usein talon sisällä syttynyttä paloa hankalampi: se aiheuttaa palovahingon lisäksi miljoonaluokan vesivahingot ja pahimmillaan tuhoaa koko talon.

Sääolosuhteilla ja työtavoilla on merkitystä

Kattotöitä 30 vuoden kokemuksella tehnyt liiton jäsen Timo Karttunen toimii Rakennusliiton edustajana Tulityötoimikunnassa. Karttunen painottaa riskienarviointia ja sääolosuhteiden huomioimista tulitöitä tehtäessä ja työn aikana.

Kosteus on kattotöissä hankala elementti. Märän päälle ei voi rakentaa esimerkiksi uutta vesieristystä, joten alustaa kuivataan joskus avoliekillä. Siihen liittyy kuitenkin riski. On olemassa työtapoja, joilla avoliekillä ei tarvitse mennä liian lähelle vaaranpaikkoja eli katolla olevia aukkoja, liitoksia ja reuna-alueita.

– Tulityökurssi on perehdytys vaaroihin, mutta opastaminen työhön juuri siinä kohteessa tulee aina työnantajalta, Karttunen muistuttaa.

Tulityön vaaroja koskeva artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sivuilla
https://www.spek.fi/syksyn-aikana-on-ollut-jo-12-tulitoista-syttynytta-kattopaloa-kattopalo-on-usein-tavallista-paloa-vahingollisempi/

Tulityökoulutus uudistuu vuoden 2021 alussa. Lue tulityökoulutuksen keskeisistä muutoksista,