Takaisin

Ikääntyneiden työttömien toimeentulo turvattava

Työttömyysturvan lisäpäivien eli ns. eläkeputken mahdollisesta poistamisesta on käyty kovin yksipuolista keskustelua. Työttömyysturvan lisäpäivien merkitys rakennusalan työntekijöille on erittäin suuri niin työttömyyden kuin tulevan eläkeajan taloudellisen turvan kannalta.

Lisäpäivien ikäraja on jo nostettu 62 vuoteen. Rakennustyöntekijöistä vain harva jatkaa työelämässä edes siihen asti. Fyysisesti raskas työ vaatii veronsa ja johtaa monet ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle. Terveyssyyt vaikeuttavat myös monen sellaisen ikääntyvän rakentajan työllistymistä, joiden kohdalla edellytykset työkyvyttömyyseläkkeeseen eivät täyty.

Työttömyysturvan lisäpäivien poistaminen ei rakennusalan kausi- ja suhdanneluonteen vuoksi vahvista alan ikääntyvien työntekijöiden asemaa. Ikääntyneen työnhakijan putoaminen pois ansiosidonnaiselta turvalta ennen eläkeikää sen sijaan uhkaa suistaa hänet eläkeläisköyhyyteen loppuelämäksi.

Rakennusliitto ry vaatii, että ikääntyneiden työntekijöiden työllistymistä parannetaan mm. työssäjaksamista ja työkykyä parantamalla. Työttömyysturvan lisäpäivistä ei tule luopua ilman sellaista hyvitystä pitkän työuran tehneille, joka turvaa heidän taloudellisen tulevaisuutensa niin työttömyyden aikana kuin tulevalla eläkkeellä.

26.9.2020
Rakennusliitto ry
liittovaltuusto