Takaisin

Rakennusliitto kannattaa oikeudenmukaista työttömyysturvaa kaikille palkansaajille

Rakennusliitto tukee SAK:n tavoitteita ansiosidonnaisen työttömyysturvan kehittämiseksi. Kaikki palkansaajat tulee saada ansiosidonnaisen turvan piiriin. Vahva ja riittävän suuriin yksiköihin perustuva työttömyyskassajärjestelmä tarjoaa hyvän pohjan turvan kehittämiselle. Muutoksissa on varmistettava ansioturvan riittävä taso. Alimpia työttömyyspäivärahoja on korotettava ja karensseja on muutettava kohtuullisemmiksi.

Työssäoloehdon ja sovitellun päivärahan määräytymisen tulee jatkossa perustua työajan sijasta tuloihin. Se yksinkertaistaa etuuden hakemista ja kannustaa ottamaan vastaan myös lyhytaikaista työtä. Korvausprosessi helpottuu ja automaatio mahdollistuu, mikä tuo työttömyysturvan käsittelyyn nopeutta ja säästöjä.

Nykyinen työttömyysturvan karenssijärjestelmä rankaisee työtöntä ankarasti virheistä, joiden syy löytyy usein monimutkaisesta järjestelmästä, ei työttömästä henkilöstä. Karenssit ovat kohtuuttoman pitkiä. Karenssia on uudistettava niin, että työttömälle annetaan oikeus korjata mahdollinen virhe rangaistuksetta.

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeus on edelleen säilytettävä, jotta ikääntyneiden työttömien toimeentulo voidaan turvata. Ikääntyneiden työttömien nopeaa uudelleen työllistymistä on tuettava kaikin mahdollisin keinoin.

Työttömyysturvaa on uudistettava osana sosiaaliturvan kokonaisuutta yhteistyössä valtiovallan ja työmarkkinajärjestöjen kesken. Asian vaatima selvitys- ja tutkimustyö on syytä käynnistää pikaisesti.

 

Rakennusliiton hallitus 21.8.2020