Takaisin

Hengityksen suojaaminen on elämän ja kuoleman asia

Koronapandemia on tuonut hyvin esille sen, miten heikosti rakentamisen toimialoilla tunnetaan hengityssuojaimet ja niiden oikea käyttö. Puheessa ja kirjoituksissa vilisee termeinä hengityksensuojain, kertakäyttöinen hengityssuojain, kasvomaski, suu-nenäsuojus ja eri hengityssuojaintyyppien tehokkuusluokkia. Ei ole ihme, että tässä termien vilinässä ammattilaistenkin suojainostokset ovat saattaneet mennä poskelleen, kuten tiedotusvälineistä olemme saaneet seurata.

Terveyden voi menettää vain kerran. Ei ole siis sama, millä hengityssuojaimilla suojaudumme rakentamisen toimialoilla esiintyviä altisteita vastaan. Tärkeintä on tietää, mille aineille työssä altistutaan. Hengityssuojain valitaan sitten tunnistetun altistuksen mukaisesti. Työnantajan tulee varmistua siitä, että työntekijä käyttää oikeaa hengityssuojainta oikealla tavalla. Työnantajan tulee opastaa työntekijät suojainten käyttöön ja työntekijän tulee noudattaa annettuja ohjeita.

Kertakäyttöinen hengityssuojain on nimensä mukaisesti kertakäyttöinen ja tarkoitettu vain lyhytkestoiseen käyttöön. Kertakäyttöisiä hengityssuojaimia käytetään rakentamisen toimialoilla ikävän usein liian pitkäaikaisesti.

Kvartsipöly vaatii  tehokkaan suojauksen

Vuoden vaihteessa kiteinen piidioksidi (kvartsipöly) lisättiin syöpävaarallisten aineiden luetteloon. Kvartsipölyä syntyy rakentamisessa ja pölyltä on valitettavasti suojauduttu lyhytkestoisissa töissä vain kertakäyttöisillä suojaimilla. Mestoilla on käytössä edelleen P2-teholuokan kertakäyttöisiä suojaimia, kun käytössä pitäisi olla jo P3-teholuokan kertakäyttöiset hengityksensuojaimet. Suojaimen käyttötarkoituksen vastainen käyttäminen ja väärän teholuokan omaavan hengityssuojaimen käyttäminen altistaa työntekijän kvartsipölylle.

Rakentajien hengityksen suojaamisessa tulee ottaa käyttöön työturvallisuuden kannalta oikean teholuokan ja käyttötarkoituksen mukaiset suojaimet. Kertakäyttöisten hengityssuojaimien lisäksi rakentamisen toimialoilla tulee ottaa laajasti käyttöön koneavusteiset hengityssuojaimet, jotka on varustettu kasvot puoleksi tai kokonaan suojaavalla maskilla.

Ikävät viestit, joita olemme saaneet työmailta ja ammattikoulumaailmasta, kertovat sen, että suojainkauppiaat olisivat nostaneet hengityssuojainten hintoja nopean voiton toivossa. Peruskitsaat rakennusalan toimijat jättävät ikävimmissä tapauksissa kallistuneet hengityssuojaimet ostamatta ja vaarantavat rakentajien terveyden.

Muista tämä kvartsipölystä!

Pitkäkestoisessa, yli 2 h/päivä kestävässä hiontatyössä, tulee käyttää puhallinsuojainta, jossa on P3-luokan hiukkassuodatin. Kertakäyttöisiä, suodattavia puolinaamareita, (FFP3) saa käyttää korkeintaan 2 h/päivä suuren hengitysvastuksen vuoksi. Puoli- ja kokonaamarien kasvo-osan tulee istua tiiviisti kasvoille. Huonosti kasvoille istuva suojain ei estä kvartsipölylle altistumista.

Työntekijällä täytyy olla mahdollisuus valita kasvoille istuva suojainmalli. Suojain tulee huoltaa jokaisen käyttökerran jälkeen Ja itse suodatin on vaihdettava säännöllisesti. Kun hengitysvaste nousee korkeaksi tai puhallin ei enää puhalla riittävästi ilmaa suodattimen läpi, on hiukkassuodatin vaihdettava välittömästi. Noudata suodattimen vaihdossa valmistajan ohjeita.

Rakennusliitto ry
Tapio Jääskeläinen, työympäristöasiantuntija

Teksti on julkaistu Rakentaja-lehdessä 4/2020.
Kuva: Kimmo Brandt