Takaisin

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät jatkoa työlainsäädännön ja sosiaaliturvan väliaikaisille muutoksille

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT, SAK, Akava ja STTK esittävät maan hallitukselle, että koronakriisin vuoksi työlainsäädännön ja sosiaaliturvan väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden loppuun asti. Rakennusliitto on SAK:n jäsenliitto.

Aiemmin tehtyjä väliaikasia muutoksia ovat muun muassa se, että lomautusneuvottelujen pituutta ja lomautusilmoitusaikaa on lyhennetty. Myös työttömyysturvan omavastuupäivät on määräajaksi poistettu lomautetuilta ja irtisanotuilta. Lomautuksen perusteella maksettavan työttömyyspäivärahan enimmäismaksuajan kuluminen on keskeytetty. Näitä muutoksia keskusjärjestöt esittävät jatkettavaksi vuoden 2020 loppuun saakka.

Lisäksi järjestöjen esityksessä painotetaan, että koronatartuntatestausta on lisättävä huomattavasti ja testauksessa on nykyistä paremmin hyödynnettävä työterveyshuoltoa. Järjestöt esittävät, että valtion olisi korvattava koronatartuntatestit työterveydenhuollossa väliaikaisesti siten, että Kelan maksama työterveyshuollon korvaus kattaa 75 prosenttia testien työnantajalle aiheutuvista kustannuksista.

Lue koko esitys SAK:n verkkosivuilta