Takaisin

YT-menettelyn väliaikainen lievennys

Maanantaina tehdyillä sopimuksilla poistettiin huhtikuun loppuun asti päivämääriin sidottuja velvoitteita YT-menettelyssä rakennustuoteteollisuudessa ja LVI-toimialalla. Sopimusten mukaan YT-menettely voidaan sivuuttaa, kun kysymyksessä on koronaviruksesta aiheutuva lomautus. Myös lomautusilmoitusaikoja voidaan sopimalla lyhentää kaikilla liiton sopimusaloilla.

Kyseiset sopimukset ovat voimassa 30.6.2020 asti. Tarvittaessa liitot voivat pidentää niiden voimassaoloaikaa.

Lisätietoa: Matti Harjuniemi ja Kimmo Palonen