Takaisin

Rakennusliitto aloitti työehtosopimusneuvottelut

Neuvottelut uusista työehtosopimuksista on käynnistetty 3.2. Rakennusteollisuus RT:n kanssa. Neuvottelut käynnistyivät niin kutsutulla koordinaatiopöydän tapaamisella. Pöydässä neuvotellaan liiton kaikkia kahdeksaa yleissitovaa työehtosopimusta koskevista yhteisistä asioista, kuten palkankorotuksista ja sopimuskauden pituudesta. Lisäksi Rakennusliitto neuvottelee alakohtaisista työehtomuutoksista jokaisella tes-alalla erikseen.

Rakennusliiton solmimat työehtosopimukset päättyvät 30.4.2020. Tavoitteena on saada sopimukset tehtyä ennen määräajan päättymistä. Rakennusliitto tavoittelee parannuksia muun muassa työsuojeluun, työpaikkaohjaajien koulutukseen ja palkkaukseen sekä vuokratyöntekijöiden asemaan.