Takaisin

Teollisuusliiton työtaistelu-uhkaan liittyen

Teollisuusliitto uhkaa aloittaa työtaistelun jumittuneiden työehtosopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi. Lakko on alkamassa mekaanisen metsäteollisuuden sekä kemianteollisuuden ilmoituksella rajatuissa kohteissa. Ne Rakennusliiton jäsenet, jotka ovat työsuhteessa Teollisuusliiton sopimuksia noudattavissa yrityksissä, ilmoituksessa mainituissa kohteissa, osallistuvat lakkoon.

Teollisuusliitto on ohjeistanut lakon piiriin kuuluvien kohteiden luottamushenkilöitä luetteloimaan lakkoon osallistuvat muiden liittojen jäsenet lakkoavustusten maksamista varten.

Mikäli Rakennusliiton jäsen on pysyväisluontoisesti siirtynyt Teollisuusliiton sopimusalan työsuhteeseen, olisi tarkoituksen mukaista vaihtaa liittoa ns. siirtyvänä jäsenenä. Sama pätee tietenkin kaikissa vastaavissa tapauksissa.

Mikäli lakko estää Rakennusliiton sopimusaloilla työtä tekevien yritysten työt, työnantajan on pyrittävä järjestämään työntekijälle muuta työtä. Mikäli muuta työtä ei työntekijälle esitetä, on työnantajalla lain mukaan palkanmaksuvelvoite seitsemältä päivältä. Tämän jälkeen työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan, mikäli muut sen saamisen ehdot täyttyvät.

Lisätietoja:
Rakennusliiton järjestöpäällikkö Jukka Asikainen, puh. 0500 501 274

 

Työtaistelusta ja rajatuista kohteista tarkempaa tietoa Teollisuusliiton tiedotteessa https://www.teollisuusliitto.fi/tyoelama/tyotaistelu/