Takaisin

Eikö enää tarvita asuntoministeriä?

Hallituksen ministerivalikoima kertoo aina ajankohtaisista painotuksista. Uudessa hallituksessa on muun muassa tiedeministeri, mitä pidettiin varmasti tarpeellisena edellisen, koulutus- ja tiedevihamielisenä pidetyn hallituksen jälkeen. Lisäksi ympäristöministerin titteliin on lisätty sana ilmasto ja tasa-arvolle ja pohjoismaiselle yhteistyölle on oma ministerinsä.
Mutta kuka vastaa rakentamisesta? Asuntoministerin titteliä ei pidetty tarpeellisena tässä hallituksessa.
Hallitusohjelma huomioi rakentamista monin tavoin. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on tarkoitus viedä loppuun tämän hallituskauden aikana. Siinä korostetaan hiilineutraaliutta, energiatehokkuutta ja digitalisaatiota. Puutuoteteollisuudelle uusi ohjelma tarjoaa parhaimmillaan lottovoiton, sillä puurakentamiselle asetetaan selvät tavoitteet julkisissa hankinnoissa.
Ara-asuntokannan korjaamiselle ja energiaremonteille esitetään korkotukilainoitusta, joka tukena tarkoittaisi parhaimmillaan 4 000 euroa per asunto. Lisäksi Aran toimintamäärärahoja esitetään korotettaviksi. Asuntopolitiikalle laaditaan 8 vuoden kehittämisohjelma, mikä toivottavasti tuo tarpeellista pitkäjänteisyyttä asuntorakentamisen suunnitteluun. Asuntotuotantoa on tarkoitus lisätä, mutta uusia keinoja siihen ei hallitusohjelmassa varsinaisesti esitetä.
Infrapuolen rahoitusta on tarkoitus nostaa erityisesti perusväylänpidon osalta. Lisäksi merkittäviin ratahankkeisiin olisi tarkoitus kehittää hankekohtaisia erillisrahoituksen ratkaisuja. Kaivettaisiinko mahdollisesti esiin moneen kertaan puhuttu infra-rahasto?
Mikäli nämä eri hankkeet ja strategiat toteutuvat, tarkoittaa se rakentajille runsaasti töitä tuleviksi vuosiksi. Se jää tosin mietityttämään, ajatteleeko kukaan rakennusalan kannalta tärkeää kokonaisuutta ja todella vie hankkeita määrätietoisesti eteenpäin, kun vastuu ei asetu kenenkään tontille?
Asumisen ongelmat eivät ole kadonneet mihinkään. Toivottavasti hallituksen kunnianhimoiset suunnitelmat toteutuvat.

 

Johanna Hellsten

päätoimittaja