Takaisin

Rakennusliiton liittokokous vaatii ammatillisen koulutuksen pelastusohjelmaa

 

Ammatilliseen koulutukseen pelastusohjelma

 

Suomen rakennusteollisuuteen tarvitaan hyvin koulutettuja ammattilaisia takaamaan laadukas rakentaminen. Ammatillisen koulutuksen tilanne on kuitenkin hyvin haastava. Suuri muutos yhdistettynä valtavaan rahoitusleikkaukseen, on jättänyt toisen asteen ammatilliset opiskelijat oman onnensa varaan. Rakennusliiton liittokokous vaatii pelastusohjelmaa ammatilliseen toisen asteen koulutukseen.

Ammatillisen koulutuksen perusrahoitus on nostettava edellisen hallituksen 200 miljoonan euron leikkausten jäljiltä kestävälle tasolle. Toisen asteen opintoreformissa poistettu opetuksen määrää ja laatua koskeva säätely on palautettava asetuksilla voimaan.

Rahoitusleikkaukset ja osin väärin suunnattu säätelyn purkaminen yhdessä ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa lähiopetuksen määrä rakennusalan ammatillisessa opetuksessa on voimakkaasti vähentynyt. Tämä näkyy opintojen keskeyttämisessä. Joissakin oppilaitoksissa yli 30 % rakennusalan opiskelijoista keskeyttää opiskelun.

Perusopetuksessa ja lukiossa opetuksen määrää säädellään viranomaisten toimesta. Ammatillisessa opetuksessa oppilaitokset päättävät osaamispisteen suorituksen edellyttämän opetus- ja ohjaustuntien määrän. Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ei nykyisellään toteudu.

Rakennusliitto vaatii:

1.Toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoituksen turvaamista.

  1. Lisää resursseja lähiopetukseen, henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laadintaan ja opinto-ohjaukseen.
  2. Minimivaatimuksen asettamista ammatillisen opetuksen osaamispisteen suorittamiselle.
  3. Opetuksen työelämälähtöisyyden kehittämistä tulee tukea työpaikkaohjaajien koulutuksella ja opettajien seurantakäyntien lisäämisellä.

Rakennusliiton 24. liittokokous

Kannanotto 26.5.2019