Takaisin

Rakennusliitto: Ministeriö romuttamassa työturvallisuuden

 

Rakennusliitto katsoo, että sosiaali- ja terveysministeriö on vakavasti vaarantamassa rakennustyömaiden työturvallisuuden. Ministeriö esittää merkittävää keventämistä alle 25 tonnimetrin torninostureiden ajopätevyyksiin.

Nostotyöt ovat rakentamisen toimialojen vaarallisimpia töitä. Nostotyön turvallisuus on Suomessa ollut suhteellisen hyvä viime vuosina, nimenomaan torninosturinkuljettajilta ammattitutkinnon osana edellytettävän koulutuksen ja osoitetun ammattipätevyyden vuoksi. Pätevä ja osaava kuljettaja on tärkein osa turvallisen nostotyön toteutumista rakennustyömailla.

Rakennusliitto tuo esille, että sosiaali- ja terveysministeriö on nyt härkäpäisesti esittämässä merkittävää keventämistä alle 25 tonnimetriä nostavien ns. pilkkinostureiden ajopätevyyksiin. Jatkossa ko. työtä saisi suorittaa pelkästään työnantajan kirjoittamalla luvalla.

Nykymuotoisilla rakennustyömailla ei voida valvoa tämän tyyppistä nostotyötä suorittavien työntekijöiden osaamista pelkästään työnantajan kirjoittamalla luvalla. Vuokratyövoiman käyttö ja pitkät aliurakoitsijaketjut estävät käytännössä valvonnan.

– Mikäli sosiaali- ja terveysministeriön härkäpäinen tahto keventää ns. pilkkinostureiden ajopätevyyksiä koskevaa lainsäädäntöä saatetaan voimaan, tarkoittaa tämä muutos käytännössä sitä, että pilkkinostureita ajetaan ilman osaamista, sanoo Rakennusliiton työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen.

Säädösmuutosta on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä, jossa on kuultu alan asiantuntijoita. Säädösmuutosesitys nimenomaan torninostureiden pätevyysvaatimusten osalta koskee merkittävimmältä osin rakennusalaa. Rakennusliiton kanta säädösvalmistelun ajan on johdonmukaisesti ollut, että esitettyjä torninostureita koskevia pätevyysvaatimusten heikennyksiä ei tule tehdä, koska ne johtavat turvallisuuden heikentymiseen.

– Ministeriön menettelytapa on valitettava muutos tähän asti noudatettuun työsuojeluasioiden kolmikantaiseen ja yhdessä tarpeellisiksi harkittuun säädösmuutospolitiikkaan. Sosiaali- ja terveysministeriön ensisijaisena tavoitteena ei olekaan enää työtä suorittavien työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen, vaan jotkut muut intressit, sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Rakennusliitto ei voi hyväksyä sosiaali- ja terveysministeriön esitystä, että alle 25 tonnimetriä nostavien torninostureiden ajopätevyytenä riittäisi pelkästään työnantajan kirjoittama lupa. Rakennusliitto pitää nostotyön turvallisuuden takaamisen kannalta tärkeänä, että torninosturin ajopätevyydet säilytetään nykymuotoisinna.