Takaisin

Kiire haittaa eniten rakentamisen laatua

Kiire on ylivoimaisesti suurin rakentamisen laatua haittaava tekijä, paljastuu Rakennusliiton jäsenille tehdystä tutkimuksesta. Siihen vastasi 2641 liiton jäsentä.

Rakentajat haluaisivat tehdä kunnon työtä ilman häiriöitä. Se on kuitenkin unelmaa, sillä käytännössä rassaavat kiireen lisäksi eniten jatkuvat keskeytykset. Tämä johtuu suureksi osaksi huonosta suunnittelusta tai siitä, etteivät suunnitelmat tule ajoissa työntekijöiden tietoon.

Rakentamisen Laatu RALA ry ja Rakennusliitto toteuttivat yhteistyössä työmaan laatukyselyn Rakennusliiton jäsenille joulukuussa 2017.

Tavoitteena oli saada selville Rakennusliiton jäsenien käytännön kokemuksia laadusta ja kartoittaa näkemyksiä laadun kehitystarpeista sekä keskeisistä ongelmista työmailla.

”Keskeytykset ja kiireen tuntu nousevat vahvasti esille, mikä kertoo aikataulutuksen haasteista tai puutteellisesta viestinnästä aikataulujen suhteen”, toteaa Ralan toiminnanjohtaja Tuula Råman.

”Avoimissa vastauksissa keskeisenä laatuongelmana koetaan työhön kohdistuva aikataulupaine”, kertoo projektipäällikkö Juha-Matti Junnonen Tampereen teknillisestä yliopistosta. ”Myös kosteuteen ja muihin työmaaolosuhteisiin liittyvät tekijät ovat keskeisiä laatuongelmia”.

”Panostamalla työmaan johdon ja valvonnan resursseihin voidaan vaikuttaa eniten vastaajien hyvään laatukokemukseen työmaalla. Myös pehmeämmät tekijät, kuten työmaan hyvä henki vaikuttavat koettuun laatuun – nämä asiat näkyvät selkeästi tuloksista”, toteaa Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Talonrakentamisen sopimusalaa edustavat vastaajat olivat muita positiivisempi kuin muita sopimusaloja edustavat vastaajat. Talotekniikan sopimusalaa edustavat vastaajat olivat muita negatiivisempia erityisesti suunnitelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää:

Laatukyselyn tulokset