Takaisin

Tarkkana työn haussa!

Jos jäät työttömäksi tai lomautetuksi, niin ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Huomioithan, että toimintaohjeet, asiointitavat ja määräajat vaihtelevat työnhakijaksi ilmoittautumisen tai työnhaun muutostietojen yhteydessä antamiesi tietojen perusteella.

Saadaksesi työttömyysetuutta, työnhakusi tulee olla voimassa ja sinun tulee hakea kokoaikatyötä koko työttömyyden ajan (ruksi oikeaan kohtaan). Tiedot työnhaustasi ja avoimista tehtävistä voit aina tarkistaa Oma asiointi henkilöasiakkaalle -palvelukanavan etusivulta.

Lue huolella ja vastaa pikaisesti

Lue asiointiohjeet ja vastaanottoilmoitukset tarkasti ja toimi niiden mukaisesti.

Tarkista TE-keskuksen Oma asioinnin etusivulta saitko tehtäväksi palvelutarvearvion tai suunnitelman päivittämisen. Tee ne heti tai viimeistään kahden arkipäivän kuluessa, jotta työnhakusi ja oikeutesi työttömyysetuuteen pysyy voimassa.

Palvelutarvearvioinnin jälkeen laaditaan

henkilökohtainen suunnitelma

Tarvitsemasi palvelut ja sovitut tehtävät kirjataan suunnitelmaksi, jossa sovitaan työnhakusi tavoitteista, miten edistät itse työllistymistäsi, mitä palveluja tarvitset ja miten asioit jatkossa TE-toimiston kanssa. Kerrot joko Oma asiointi -palvelussa tai tulevien haastattelujen yhteydessä, miten suunnitelmasi on toteutunut.

Jos työttömyytesi jatkuu, sinut haastatellaan kolmen kuukauden välein suunnitelmasi tarkistamiseksi. TE-toimisto voi järjestää henkilökohtaisen haastattelun kasvokkain, puhelimitse tai etäyhteydellä. Lisäksi haastattelut voidaan toteuttaa nuorten palvelupisteissä Ohjaamoissa, joissa on TE-palveluiden virkailijoita sekä työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisissa kokeiluissa kunnan järjestämänä.

Tilanteesi mukaan suunnitelma on

 • työllistymissuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa
 • aktivointisuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan ja kunnan virkailijan kanssa
 • kotoutumissuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa.

Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
Oma suunnitelma -sivulta näet

 • mihin mennessä sinua pyydetään hyväksymään ehdotettu suunnitelma
 • mihin mennessä sinua pyydetään laatimaan oma suunnitelmaehdotus TE-toimistolle
 • milloin ja kenen kanssa olet hyväksynyt suunnitelman, suunnitelman sisällön sekä sopimasi tehtävät
 • mihin mennessä sinun tulee ilmoittaa suunnitelmassa sovittujen tehtävien toteutumisesta

Muista nämä omaksi parhaaksesi!

 1. Ruksaa hakemukseen, että haet kokoaikatyötä koko työttömyyden ajalta.
 2. Käy päivittäin TE-toimiston Oma asiointi –sivustolla katsomassa mahdolliset viestit/selvityspyynnöt. Näet sieltä myös tarjotut työt.
 3. Tarjottua työpaikkaa on haettava tai muuten lankeaa karenssi.
 4. Ole mahdollisimman kattavasti tavoitettavissa puhelimitse. TE-toimisto asioi kanssasi useimmiten puhelimitse.
 5. Reagoi aina, kun TE-toimisto pyytää sinua tekemään jotain.
 6. Jos olet epävarma, niin kysy mieluummin kuin, että jätät reagoimatta. Rakennusalan työttömyyskassan jäsenenä saat asiantuntevaa neuvontapalvelua numerosta 020 690 230. Voit kysyä lisätietoa myös suoraan TE-toimistosta etenkin, jos ongelma liittyy heidän atk-järjestelmiinsä.
 7. Mikäli sinulla ei ole tietokonetta/Internet-yhteyttä, voit tehdä hakemuksesi TE-toimistossa. Siellä henkilökunta neuvoo ja auttaa hakemuksen täyttämisessä.

Jos jäät työttömäksi
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/index.html

TE-keskuksen Oma asiointi –sivu
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/

Työllistymissuunnitelma
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/asiakkaana_tepalveluissa/tyollistymissuunnitelma/index.html

Rakennusalan työttömyyskassa
www.rakennuskassa.fi