Takaisin

Haemme aluetoimitsijaa Uudenmaan aluetoimistoon

Rakennusliitto on rakennusteollisuuden ammattilaisten ja alan ammattilaisiksi opiskelevien vahva SAK:lainen riippumaton ammattiliitto. Liitto on myös yhteiskunnallinen etujärjestö, joka vaikuttaa laillisen yritystoiminnan ja työn puolesta ympäri maata. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Jäseniä Rakennusliitossa on noin 85 000 ja liitolla on hieman yli 90 työntekijää, jotka työskentelevät keskustoimistossa Helsingissä ja aluetoimistoissa eri puolilla maata.

Haemme
ALUETOIMITSIJAA
Eteläiselle toiminta-alueelle

Uudenmaan aluetoimistoon

 

Edellytämme hakijalta talonrakennusalan työehtosopimuksen tuntemusta, kokemusta urakkatyöstä ja urakkahinnoittelusta. Myös kielitaito ja ATK-taidot ovat eduksi valintaan. Lisäksi edellytämme hakijalta valmiutta siirtyä työskentelemään myös toiselle toimistopaikkakunnalle.

Aluetoimitsijan tehtäviä ovat työpaikkakäynnit, luottamushenkilöiden valintojen varmistaminen ja koulutus sekä yhteydenpito heihin, jäsenhankinta, edunvalvonta-asioiden hoitaminen ja valmistelu sekä jäsentilaisuuksien järjestely.
Lisäksi nyt haettavalta henkilöltä edellytetään yhteydenpitoa talonrakennusalan urakkatyöntekijöihin, heidän kouluttamista ja käytännön urakkahintojen selvittämistä.
Työssä tarvitaan neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn. Toimitsijan tulee osata ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti. Hänen on myös hallittava ammatillisen toiminnan edellyttämät sopimustoiminnan perusteet.

Rakennusliitolla on tarjottavanaan SAK:laisten ammattiliittojen tasoiset työsuhteen ehdot ja paljon palkitsevaa työtä alan ammattiliittotoiminnassa.
Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti keskiviikkoon, 25.10.2017 mennessä osoitteeseen kaisa.karvinen@vival.fi

Tiedusteluihin Rakennusliitosta vastaavat
toiminta-alueen päällikkö Vilppu Oikarinen, puh. 050 383 5453 tai
henkilöstöpäällikkö Markus Ainasoja, puh. 0500 459 729.