Takaisin

Kevennä kaasujalkaa tietyömaalla

Teiden päällystyskausi on alkanut. Asfaltti- ja kuljetusalan yritykset sekä Rakennusliitto vetoavat tienkäyttäjiin, jotta he noudattaisivat tietyömaiden nopeusrajoituksia. Etenkin ammattiautoilijoita haastetaan näyttämään mallia muulle liikenteelle. Tietyömaita riittää, sillä väylien korjausvelkaohjelma tuo tiekorjauksiin tänä ja ensi vuonna yhteensä 500 miljoonan euron lisärahoituksen.

Asfalttityönantajien etujärjestö INFRA ry ja kuljetusyrityksiä edustava Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry vetoavat tienkäyttäjiin, jotta ne antaisivat tietyöntekijöille työrauhan alkavalla päällystyskaudella. Rakennusliiton on helppo yhtyä vetoomukseen. Autoilijoiden tulisi muistaa, että tietyömaa on toisten työpaikka, josta pitää päästä turvallisesti kotiin perheen luokse.

”Hätähousut, huutelu ja käsimerkit ei kuulu liikenteeseen. Turvallisuusvideon myötä tahdotaan painottaa että työmaan ohittaessa ymmärrys ja maltti on pidettävä mukana. Liikenneviraston sivuilta löytyy kartta, mistä löytyy vuoden 2017 päällystyskohteet (tietyöt kartalla). Karttaa päivitetään tasaisin väliajoin. Varaa riittävästi aikaa matkalle”, sanoo työehtotoimitsija Lauri Haikola Rakennusliitosta.

”Pikimiehet ja -naiset tekevät työtä kaikkien tiellä liikkuvien hyväksi. Kannustamme antamaan heille sen työrauhan ja arvostuksen, joka heille kuuluu. Erityisesti haluamme vedota ammattikuljettajiin, koska he ovat erittäin tärkeä esimerkki muille”, johtaja Heikki Jämsä INFRAsta sanoo.

Kun yksi hidastaa vauhtia työmaan kohdalla, muu liikenne seuraa perässä. Ammattilainen ajaa usein pitkää matkaa, eikä muutamalla voitetulla minuutilla ole silloin olennaista merkitystä.

”Huonokuntoiset väylät ovat esimerkiksi tavarakuljetuksille vaarallisia. Ne aiheuttavat paino- ja nopeusrajoituksia ja pakottavat valitsemaan pidempiä ajoreittejä. On kuljetusammattilaisten oman edun mukaista ja vastuullista toimintaa, että suomme tiestön kunnostajille turvallisen työympäristön – hiljennetään siis tietyömaan kohdalla”, SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola kehottaa.

Tienpitäjä määrittää nopeudet

Tietyömaan nopeusrajoituksen määrittää tieluokan mukaan työn tilaaja, kuten Liikennevirasto tai ely-keskus. Liikenneviraston selvitysten mukaan ylinopeudet työmaiden kohdalla ovat yleisiä. Yötöiden lisääminen ei vähennä riskejä, sillä öisillä teillä nopeudet nousevat entisestään.

Tilaaja voi vaikuttaa turvallisuuteen linjaamalla jo tarjouskyselyvaiheessa, miten tien päällystäjän tulee taata työmaan turvallisuus. Hyviä keinoja ovat esimerkiksi nopeusnäytöt ja saattoautot.

Pitkäjänteisyyttä tarvitaan

Mennyt talvi oli haasteellinen teiden kunnon kannalta. Tienpinnan jatkuva jäätyminen ja sulaminen kiihdytti päällysteiden reikiintymistä ja muita vaurioita.

”Korjausvelkaohjelman rahoitus vuoteen 2018 asti auttaa tilannetta, mutta sen jälkeiset rahoituspäätökset ovat täysin auki. Tämän vuoksi on tärkeää, että ennen seuraavia eduskuntavaaleja puolueet alkavat valmistella pitkäjänteistä rahoitusohjelmaa”, Heikki Jämsä esittää.

”Muilla Pohjoismailla on yli hallituskausien ulottuvat väyläohjelmat, jotka ohjaavat väylien korjaamista ja rakentamista. Tämä lisää ennakoitavuutta ja tehostaa resurssien käyttöä. Hyötyjiä ovat tilaajat, urakoitsijat, teollisuus ja veronmaksajat.”

Asfalttialan turvallisuusvideo
https://youtu.be/FuDRKdGbiqA

#ihminentiellä  #tietyöt