Takaisin

Rakentajat syyttävät Sipilän hallitusta nöyryyttämisestä

Rakentajien, muiden peruspalkansaajien ja työttömien nöyryyttäminen alkaa paisua mittaan, joka koettelee ammattiyhdistysliikkeen kärsivällisyyttä ja edellyttää kovempia toimia. Tätä mieltä on Helsingissä koolla ollut Rakennusliiton valtuusto.

Rakennusliiton valtuuston mielestä maan hallitus haluaa nyt nöyryyttää työttömiä, lisätä karenssipäiviä ja siivota kortistoa pudottamalla sieltä väkeä pois hallintokikkailulla. Näin saataisiin kaunisteltua työttömyyslukuja ja paikattua hallituksen mainetta.

Rakennusliiton valtuuston jäsenet olivatkin sitä mieltä, että nyt on lisättävä selvästi yhteiskunnallista vaikuttamista. Valtuusto edellytti, että liiton hallitus osoittaa aluejärjestöille yhteiskuntavaikuttamiseen lisää varoja ja laatii asiasta selkeän suunnitelman. Tavoitteena on saada liiton järjestäytymisaloilla työssä olevat ymmärtämään ammatillisen järjestäytymisen, työehtosopimusten yleissitovuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkitys.

Rakentajien mielestä maan hallituksen toimet ovat jopa joitain ryhmiä syrjiviä ja työtön voi tipahtaa kortistosta vaikka vain siksi, ettei omista digitaalisia välineitä tai osaa käyttää niitä. Suomen kansalaisen ei ole lain mukaan pakko omistaa digivehkeitä voidakseen asioida viranomaisten kanssa.

Nyt työttömät ja lomautetut rakentajat aiotaan pakottaa hakemaan mahdollisesti kymmeniä kertoja samaan paikkakunnan yritykseen, joka ei halua maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Se on silkkaa nöyryytystä. Varsinkin asutuskeskusten ulkopuolella hallituksen hanke johtaisi täysin järjettömiin tilanteisiin. Samoin se voi johtaa pakkomuuttoon työn perässä toiselle paikkakunnalle, vaikka työttömällä ei olisi siihen varaa. Tässä voidaan perustellusti puhua jo siitä, että hallitus syyllistyy työttömien ja palkansaajien törkeään kiusaamiseen.

Samaan aikaan hallitus haluaa piilottaa osinkopelureiden hillopurkit ulkomaisiin rekistereihin niin, että sieltä kuopaistut voitot ovat verottomia.

Rakennusliiton mielestä nyt pitäisi karsia työttömyysturvan idioottimaisuuksia eikä lisätä niitä. Rakennusliitto ei tule hyväksymään nyt suunniteltuja leikkauksia vaieten ja toimettomana.

Rakennusliitto kannattaa sitä, että työttömille tarjotaan lisää koulutusta, heille räätälöidään lisää palveluja tai heidän ammattitaitoaan parannetaan. Rakennusalan työttömät eivät ole työhaluttomia vaan hyvin usein yritykset ovat haluttomia palkkaamaan kotimaista osaavaa työvoimaa. Tänäkin keväänä ammattioppilaitoksista valmistuu koko joukko nuoria, jotka ottaisivat mieluummin työpaikan kuin jäisivät kotiin viettämään kesää.

Tosin rakennusalalla työskentelevien nuorten työllisyyttä on heikentämässä osaltaan työministeri Jari Lindströmin (PS) sallima käsittämätön päätös, jonka mukaan hän ei ota kantaa virkamiesten päätöksiin vaan sallii tuoda rakentajia Suomeen myös Euroopan ulkopuolelta.