Takaisin

Turvapuistossa avautui Turvakontti rakentajille

Espoon Turvapuistoon on avattu uusi työhyvinvointikontti, joka opastaa käytännön läheisesti rakentajia työkyvyn ylläpidossa.

Turvapuisto on kokemuksellinen rakennusalan työturvallisuuden ja hyvinvointiasioiden koulutuspuisto. Espoossa sijaitsevassa koulutuspuistossa voi opetella ja muistuttaa mieleen työkyvyn kannalta oleellisia asioita.

Jo vuosia toimineessa rakennusalan koulutuspuistossa päästään nyt perehtymään turvallisuuden ohella myös työkykyasioihin. Uudessa rakentajan työhyvinvointia ja työkykyä tukevassa näyttelykontissa perehdytetään kävijöitä niin fyysisen kunnon ja liikunnan kuin ravinnon, työyhteisön ja työkaveruuden merkitykseen.

 Työhyvinvointia Turvapuistoon

 ”Eteran työhyvinvointikontti havainnollistaa työkyvyn eri osa-alueita ja herättelee kävijää pohtimaan omia arjen ratkaisujaan. Rakentaminen on rankkaa työtä, jossa jaksaminen on oleellinen kysymys. Mistä saa lisää virtaa työpäivään ja vapaalle? Miten työssä pysyy vireänä ja välttyy työturvallisuusriskeiltä? Miten huolehtia palautumisesta työpäivän jälkeen? Entä mikä merkitys on työyhteisön reilulla meiningillä ja sillä, että pitää itsensä lisäksi huolta myös työkaverista?”, esittelee Eteran työhyvinvointipäällikkö Tomi Hussi Turvapuistokoulutuksen tavoitteita.

Työhyvinvointikontin toteuttamisessa Eteran kumppaneina ovat vakuutusyhtiö Fennia, Rakennusteollisuus, Rakennusliitto sekä Ammattiliitto Pro. Turvapuiston on perustanut Rakennusyhtiö Rudus.

 Kokemuksellista koulutusta

Turvapuistossa käy vuodessa tuhansia rakennusalan asiantuntijoita, työntekijöitä ja opiskelijoita perehtymässä alan oleellisiin turvallisuutta ja työhyvinvointia lisääviin käytännön tilanteisiin. Turvapuisto on tärkeä paikka myös kesätyöntekijöiden ja muiden uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.

Turvapuistossa koulutus ja perehdyttäminen sujuu opastettuina pienryhmäkierroksina. Oppiminen perustuu yhdessä havainnoimiseen ja aiheista keskustelemiseen. Koulutuksen tavoitteena on opastaa turvalliseen työntekoon sekä tuoda esille myös työhyvinvoinnista huolehtimisen merkitystä niin hyvän työkyvyn kuin työturvallisuudenkin kannalta.

Kierros kestää pari kolme tuntia. Pienryhmien maksuttoman turvapuistokierroksen voi varata ajanvarauskalenterista osoitteessa turvapuisto.fi. Turvapuiston rasteihin voi tutustua etukäteen verkossa.

Turvapuisto on toiminut jo vuodesta 2009. Rakennusyhtiö Ruduksen Espoon Ämmässuolle rakentama koulutusrata on edelläkävijä Euroopassa. Turvapuistossa on mukana monia alan toimijoita ja yrityksiä.

Katso:

Raksalla jaksaa – rakentajan päivä, Youtube https://youtu.be/lS-v2OwhXT0

#raksallajaksaa

 

Mikä on Turvapuisto?

* Turvapuisto on kokemuksellinen rakennusalan työturvallisuuden koulutuspuisto. 

* Turvapuistossa tutustutetaan ja perehdytetään vuosittain tuhansia rakennusalan työntekijöitä, asiantuntijoita ja opiskelijoita rakentamisen riskitilanteisiin.

* Espoossa sijaitsevan Turvapuiston koulutusradan on perustanut Rakennusyhtiö Rudus vuonna 2009.

* Koulutusrasteilla esitetään oikean elämän loukkaantumisiin ja kuolemiin johtaneita tilanteita.

* Turvapuistossa päästään nyt perehtymään turvallisuuden ohella myös työkykyasioihin.

* Hyvinvointia ja jaksamista tukeviin arjen valintoihin kannustavan kontin ovat toteuttaneet Etera, Fennia, Rakennusteollisuus, Rakennusliitto ja Ammattiliitto Pro. 

* Turvapuistokierroksen voi varata ryhmille ajanvarauskalenterista osoitteessa turvapuisto.fi.