Takaisin

Veromuutokset toivat päivänvaloon yli 10 000 rakentajan palkat

Rakennusalan veronumero ja muut valvontakeinot purevat nyt verottajan uuden tiedon mukaan erittäin hyvin.

Kaikki rakennusalan uudistukset (käännetty arvonlisävero, veronumerorekisteri sekä urakka- ja työntekijäilmoittaminen) kasvattivat rakennusalan palkkasummaa noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion verotuotot kasvoivat tämän ansiosta vuonna 2015 noin 100 miljoonaa euroa.

Tämä tieto ilmenee verohallinnon uudesta selvityksestä, jossa tutkittiin miten veronumero ja tiedonantovelvollisuus on vaikuttanut verotuloihin. Tutkimus tehtiin johtaja Janne Marttisen johdolla Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikössä.

-Voidaan arvioida, että 300 miljoonan euron palkkasumma merkitsee moninkertaista urakkasummaa. Se tarkoittaa, että yli 10 000 henkilötyövuotta on tullut uusien toimien myötä päivänvaloon. Tämä on siis varovainen arvio, sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi

-Tämä on hieno tieto ja osoittaa toimenpiteiden vaikuttavan oikeasti. Vuosi 2015 oli vielä rakentamisessa lama-aikaa, joten tulos on erinomainen. Nyt kun rakentaminen on käynnissä vilkkaammin, on näiden toimien vaikutus vielä paljon suurempi.

-Mikäli 2010 -luvulla käyttöön otettuja valvontakeinoja ei olisi, harmaan talouden osuus olisi merkittävästi kasvanut. Tällöin myös rehellisten yritysten toiminta olisi vaikeutunut entisestään.

-Näyttää myös siltä, että rehellisellä pelillä saa Suomessa urakoita.

Rakennusalan toimien vaikutus alkoi näkyä verottajan rekistereissä selvästi vuoden 2011 puolessa välissä. Silloin rakennusalan palkkasumma ponnahti pysyvästi ylöspäin merkittävästi ja se on pysynyt sen jälkeen selkeästi korkeammalla kuin edeltävinä vuosina.

 

Rakennusalan palkkasumma ponnahti ylöspäin selvästi vuoden 2011 puolivälissä.

Verottajan mukaan noin 35 % kaikista rakennusalan yrityksistä oli pieniä eli niiden liikevaihto oli alle 100 000 euroa vuodessa.

Verottaja teki vuosina 2012-2016 yli 2400 tarkastusta rakennusalan firmoihin. Tarkastuksissa löytyi 48 (1,9 %) firmaa, joissa oli harjoitettu kuittikauppaa.

Verottajan tutkimuksen mukaan rakennusalan yritysten maksamista palkoista meni vuonna 2015 noin 9 prosenttia ulkomaalaisille työntekijöille. He olivat kaikki veronumerorekisterissä. Pelkästään vuosina 2015-2016 verottajan rekisteriin tuli yli 700 virolaista rakennusalan yritystä.

Koko selvitys luettavissa tästä