Takaisin

Alihankintafirmat ällistyttävän tietämättömiä ulkomaalaisten ehdoista

Etelä-Suomessa on alettu valvoa aiempaa tarkemmin ulkomaisen työvoiman käyttöä rakennusalan alihankintayrityksissä. Alihankintayrityksissä valvotaan erityisesti työntekijöiden palkkausta ja työaikoja. Valvontaa tekee Etelä-Suomessa aluehallintovirastossa toimiva työsuojeluporukka.
Jo nyt on havaittu, että rakennusalan työnantajat ovat ällistyttävän tietämättömiä työehtoista ja omista velvollisuuksistaan. Yleisesti luullaan, että Virosta tulevalla työntekijällä olisi automaattisesti työnteko-oikeus Suomessa. Tämä käsitys on väärä. Vaikka virolaisilla on EU-maan kansalaisina työnteko-oikeus Suomessa, niin Virossa asuu myös paljon kansalaisuudettomia ja Venäjän kansalaisia.

Aluehallintoviraston porukkaa varmistaa ennen muuta, että työsuhteen vähimmäisehtoja noudatetaan sekä suomalaisten että ulkomaisten työntekijöiden osalta. He tekevät tarkastuksia sekä suomalaisiin että ulkomaisiin alihankintayrityksiin. Alihankintayritysten tarkastusten lisäksi valvotaan myös työnteko-oikeutta.

Rakennusalan alihankintayrityksiin tehtiin viime vuonna Etelä-Suomessa yli sata tarkastusta, joissa keskityttiin ulkomaisen työvoiman käyttöön. Työaikakirjanpito oli kunnossa vain joka kolmannella tarkastetuista yrityksistä. 22 yrityksessä työnteko-oikeutta ei ollut varmistettu lainmukaisesti. 11 yrityksessä ilmeni aihetta epäillä ulkomaisten työntekijöiden palkkasyrjintää, ja työnantajalle annettiin velvoite noudattaa yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltoa.

Mikäli valvonnassa havaitaan olennaisia puutteita, tarkastaja antaa velvoitteita niiden korjaamiseksi. Valvonnan ohella tarkastajat ohjaavat ja neuvovat yrityksiä toimimaan Suomen työlainsäädännön mukaan.

Lain mukaan työnantajan pitää varmistaa ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeus Suomessa ja säilyttää tätä tietoa työpaikalla.

Tyosuojelu.fi-sivustolta löytyy tarkempaa tietoa työnteko-oikeuden varmistamisesta ja lähetettyjen työntekijöiden työnteko-oikeudesta.

Tästä asiasta löytyy tyosuojelu.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja viroksi.