Takaisin

Työmarkkinajärjestöt patistavat kuntapäättäjiä rakentamaan asuntoja hyville paikoille

Työmarkkinajärjestöt eli SAK, EK, STTJ ja Akava patistavat uusia kuntapäättäjiä keskittymään voimakkaasti asuntorakentamiseen. Järjestöt listasivat yhteisesti seitsemän ehdotusta, joilla Helsingin seudun asuntopulaa vähennettäisiin.

Järjestöjen mukaan Helsingin seudun kuntien tulisi rakentaa 18 000 uutta asuntoa joka vuosi. Helsingin osuus olisi 7 500 asuntoa,  Espoon 3 750 asuntoa ja Vantaan 3 000 asuntoa. Samassa suhteessa olisi lisättävä myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Kaupunkien oli järjestöjen mielestä ylläpidettävä rakentamiskelpoista tonttivarantoa, joka varmistaa kerrostalojen rakentamistarpeet vähintään viideksi vuodeksi.

Työmarkkinajärjestöjen mielestä kuntien olisi oltava päättäväisiä myös maapolitiikassa. Sen mukaisesti niiden tulisi hankkia enemmän asuntorakentamiseen tarkoitettua raakamaata. Yhtenä keinona järjestöt nostavat esiin myös maanlunastuksen käytön.

Järjestöt kiirehtivät myös täydennysrakentamista yhä useammin kortteli- ja asuinaluekohtaisina kokonaisuuksina. Täydennysrakentamisen lisäämiseksi kuntien olisi luotava selkeät ja avoimet pelisäännöt maankäyttömaksujen ja muiden kaavoituskorvausten määräytymiselle.

Asuntorakentamista tulisi tehdä ennen muuta keskustoihin, asemien seuduille ja yleensäkin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Järjestöjen mukaan tehokkaampi rakentaminen alentaisin asumisen hintaa, jättäisi tilaa viheralueille ja takaisi paremmat palvelut.

Kaupungit tarvitsevat järjestöjen mukaan normitalkoot lieventämään asuntojen hintaa nostavia tarpeettomia kaavamääräyksiä. Määräyksiä pitää purkaa muun muassa autopaikkojen, julkisivumateriaalien sekä talojen muodon ja sijoittelun osalta. Normien karsiminen ei kuitenkaan saa tarkoittaa laadusta tinkimistä.

Myös asuinalueiden ensimmäisille asukkaille on turvattava toimivat joukkoliikenneyhteydet.

Järjestöjen työn pohjana on ollut VTT:n selvitys, jonka mukaan pääkaupunkiseutua vaivaa 20 000 asunnon vaje. Samaan aikaan alue on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista metropoleista.

Työmarkkinajärjestöt muistuttavat, että asuntotuotanto ja muuttoliike ovat uudistuvan talouden elinehto. Helsingin seudun kaupungit saavat uusista asukkaista vireyttä, yritykset työvoimaa ja työntekijät työtä. Tämä siivittää koko Suomen talouden nopeampaan kasvuun.