Takaisin

Virkamiehet haluavat hävittää putkiasentajat

Putkiasentajan kunniakas ammattitutkinto on häviämässä, jos opetusministeriön viisaiden virkamiesten suunnitelmat menevät lävitse. Ammatillisen koulutuksen myllerryksen kohteeksi joutuvat myös monet muut ammattitutkinnot ja yli puolet ammatillisen koulutuksen tutkinnoista poistuu vuonna 2019. Myllerrystä perustellaan luonnollisesti työelämän muutoksella.

Muutokset koskisivat eniten ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja, joita jo työelämässä olevat aikuiset suorittavat näyttötutkintoina.

Myös lähinnä nuorten suorittamien perustutkintojen kirjo kapenisi hieman. Vastedes ammatillisia perustutkintoja olisi kymmenkunta vähemmän kuin nyt, eli niiden määrä laskisi 52:sta 43:een. Suuremmat pudotukset olisivat kuitenkin ammattitutkinnoissa, joiden määrä putoaisi 177:stä 64:ään. Erikoisammattitutkintoja olisi vastedes 59, kun niitä nyt on 122.

Virkamiesten mukaan esimerkiksi putkiasentajan tai nuohoojan ammattitutkinnot ovat liian kapea-alaisia. Siksi nämä uusi talotekniikan ammattitutkinto yhdistää putkiasentajan ja eräitä muita talonrakennusalan (mm. nuohoojan) ammattitutkintoja. Samalla talotekniikan ammattitutkinnosta valmistunut voisi olla ilmastointoasentaja, ilmastointijärjestelmien puhdistaja, kylmäasentaja, lämmityslaiteasentaja tai vaikka rakennuspeltiseppä.

Kulttuurialalle puolestaan tehtäisiin yhteinen taideteollisuusalan ammattitutkinto. Sen suorittanut voisi olla vaikka aseseppäkisälli, kirjansitoja tai soitinrakentaja.

Entinen tuttu suntio saisi hän komeamman tittelin eli hän olisi tulevaisuudessa seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattilainen.

Nyt ammattitutkintoja on rekisterissä kaikkiaan 351, mutta ministeriössä halutaan niitä olevan vain 166.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on huolettanut se, että uudistus toteutetaan mittavat säästöt edellä. Ensi vuodelle ammattikoulutuksen rahoituksen menoleikkaukset ovat 190 miljoonaa euroa, joka kohdistuu kuntaosuuteen. Uudistus toteutuu vasta vuonna 2018.