Takaisin

Työsuojelun viranomaiset aloittavat puhelinpalvelun

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ovat perustaneet valtakunnallisen puhelinneuvonnan, joka aloittaa toimintansa helmikuun alussa. 1.2.2016 alkaen työsuojeluviranomaisten puhelinneuvonta palvelee asiakkaita ympäri Suomen kaikkina arkipäivinä virka-aikaan kello 8–16.15. Puhelinneuvonnan numero on 0295 016 620.

Valtakunnallisen puhelinneuvonnan tavoitteena on helpottaa työsuojeluviranomaisten tavoitettavuutta sekä edistää valvonnan ja neuvonnan tasalaatuisuutta eri puolilla Suomea. Neuvonta on jaettu neljään aihepiiriin: 

  •          häirintä, syrjintä ja psykososiaalinen kuormitus
  •          työsuhdeasiat
  •          työympäristöasiat (eli fyysiseen työturvallisuuteen liittyvät asiat)
  •          rakennusalan työympäristöasiat

”Ohjaamme kysymykset aina kunkin aihepiirin erityisasiantuntijalle. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaille asiantuntevaa palvelua koko maassa ja jokaisena arkipäivänä”, kertoo puhelinneuvontaa koordinoiva ylitarkastaja Eerik Tarnaala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Neuvonnan ensisijainen tavoite on antaa niin työntekijöille kuin työnantajillekin ohjausta, jotta he saavat hoidettua asian itse kuntoon työpaikalla. Neuvontaan voi myös tehdä valvontapyyntöjä. Pyynnöt arvioidaan, ja tarvittaessa ne johtavat valvontatoimenpiteisiin. Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia, ja halutessaan soittaja voi olla kertomatta henkilöllisyyttään.

Aiempina vuosina työsuojelun vastuualueet ovat vastaanottaneet yhteensä noin 40 000 päivystyspuhelua vuosittain.