Takaisin

Vapaapäiväksi sattuva itsenäisyyspäivä on tuoteteollisuudessa palkallinen vapaa

Lain mukaan itsenäisyyspäivän sattuessa arkipäiväksi työt on keskeytettävä, kuten sunnuntaina. Töiden keskeyttämisestä huolimatta työntekijälle maksetaan itsenäisyyspäivältä täyttä työpäivää vastaava palkka.

Tänä vuonna itsenäisyyspäivä 6.12.2015 on sunnuntai, joka on yleisesti vapaapäivä muussa kuin keskeytymättömässä vuorotyössä. Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimuksen  mukaisesti maksetaan keskeytymätöntä vuorotyötä tekevälle työntekijälle itsenäisyyspäivän palkka myös silloin, kun itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työvuorojärjestelmän mukaiseksi vapaapäiväksi.

Työntekijöillä on oikeus saada vapaapäiväksi sattuvalta itsenäisyyspäivältä rakennustuoteteollisuuden työehtosopimuksen mukaan arkipyhäkorvaus sitä koskevien edellytysten mukaisesti. Normaalia päivätyötä tekevien tuoteteollisuuden työntekijöille maksetaan myös täyttä työpäivää vastaava palkka KTA vaikka itsenäisyyspäivä onkin tänä vuonna sunnuntai eli vapaapäivä.

Keskeytymättömässä vuorotyössä työtä ei keskeytetä ja itsenäisyyspäivälain mukaan työssä oleville maksetaan sunnuntaityökorvaus, mutta ei muuta korvausta.

Vuodenvaihteen arkipyhät

 Jouluaatolta (torstai 24.12.2015), joulupäivältä ( perjantai 25.12.2015 ), tapaninpäivältä (lauantai 26.12.2015) ja uudenvuodenpäivältä (perjantai 1.1.2015) maksetaan arkipyhäkorvaus riippumatta siitä, mille viikonpäivälle kyseinen arkipyhä sattuu.

Arkipyhäkorvauksen suuruus on työntekijän keskituntiansion mukaan laskettu säännöllistä päivittäistä työaikaa vastaava palkka KTA. Loppiaiselta (keskiviikko 6.1.2016) maksetaan palkka arkipyhäkorvausta vastaavalla tavalla. Jos loppiaisena ollaan työssä, maksetaan  sunnuntaityökorvaus.

Arkipyhien maksamisen edellytyksenä  on tietysti se, että muut arkipyhää maksamista koskevat ehdot täyttyvät.

Juha Färm

Työehtotoimitsija