Takaisin

Oikeus turvalliseen työhön

Jokaisella työntekijällä on oltava oikeus turvalliseen työympäristöön. Tämä koskee niin fyysistä kuin henkistäkin työturvallisuutta. Kun työturvallisuutta laiminlyödään, pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla vakava tapaturma tai hengen lähtö.

Työnantajan velvollisuus on järjestää turvalliset työolot ja edistää työntekijöiden hyvinvointia työssä. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä samanveroisesti iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta. Työaikakirjapidon ulkopuolinen ylityö on usein laitonta eli harmaata ylityötä. Samalla kun ylityön kertymistä ei seurata eikä valvota, siitä ei myöskään makseta korvausta. Harmaat ylityöt merkitsevätkin tuntuvia ansionmenetyksiä työntekijälle ja verotulojen menetyksiä yhteiskunnalle. Jos teet harmaata ylityötä, vaarannat jaksamistasi ja terveyttäsi. Lisäksi teet ilmaista työtä, sillä menetät korvaukset, jotka työnantajan kuuluisi maksaa sinulle. Samalla verot ja eläkemaksut jäävät suorittamatta tästä työpanoksesta.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijä perehdytetään muun ohella työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin sekä välineiden oikeisiin ja turvallisiin käyttötapoihin. Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijän tapaturmien varalta.

Harmaata taloutta esiintyy kaikilla toimialoilla, etenkin työvoimavaltaisilla ja paljon alihankintaa sisältävillä aloilla. Työsuojeluviranomaiset valvovat mm. työturvallisuuteen ja työehtoihin liittyvien velvoitteiden noudattamista, joiden hoitamatta jättämisellä yritys voi saada merkittävää taloudellista etua verrattuna sellaisiin yrityksiin, jotka huolehtivat asianmukaisesti velvollisuuksistaan.

Oikeus turvalliseen työympäristöön

Harmaan talouden ilmiöitä käsitellään syksyn aikana laajasti viranomaisten yhteisessä kampanjassa. Aiheiksi on valittu mm. ympäristö- ja työrikokset, netissä tapahtuvat huijaukset ja yrityksiin kohdistuvat petokset, elintarvikkeisiin ja ravintolisiin liittyvät petokset, sekä kuitintarjoamisvelvollisuus.