Takaisin

Euroopan maat tavoittelevat yhdessä parempia työolosuhteita

Vuosittain Euroopan unionissa kuolee tuhansia työntekijöitä työpaikallaan. Arviolta 160 000 henkilöä kuolee joka vuosi ammattitauteihin. Rakennusala sekä puu- ja metsätalous ovat niiden sektorien joukossa, joiden työntekijät ovat erityisen riskialttiita sekä onnettomuuksille että ammattitaudeille. Huolimatta työntekijöiden edustajien, ennaltaehkäisevien palvelujen, työmarkkinaosapuolten, turvallisuusinsinöörien ja yritysten työsuojelutoimikuntien kaikista ponnisteluista luvut pysyvät valitettavasti korkeina.

Työterveyden ja -turvallisuuden toimintapäivillä 26.–30. lokakuuta tähdätään parempiin työterveys ja – turvallisuusstandardeihin ympäri Eurooppaa. Huomio halutaan kiinnittää katastrofaalisten lukujen aiheuttamaan henkilökohtaiseen ja yhteiskunnalliseen taakkaan.

Epävarmuus, mutta samalla kasvava työpaine ja muutokset työn organisoinnissa (aliurakointi ja yrittäjyys), ovat psykososiaalisten vaarojen aiheuttajia kaikilla sektoreilla työpaikalla. Sen lisäksi tapahtuu altistumista kemikaaleille. Myös erityyppisten materiaalien käsittely altistaa työntekijät rakennusalalla erilaiselle pölylle ja vastaavasti pölyjen sekoitteelle.

Toimintapäivät järjestää Euroopan Rakennus- ja Puutyöväen Federaatio (EFBWW) ja sen kansalliset jäsenliitot, joihin myös Rakennusliitto kuuluu.

Toimintapäivän aikana EFBWW ja sen kansalliset jäsenliitot

  • Vetoavat kaikkiin sidosryhmiin, jotta ne tehostaisivat toimiaan työolosuhteiden parantamiseksi.
  • Tuomitsevat kohtuuttomat työnantajat, jotka laiminlyövät työterveys- ja työturvallisuusmääräyksiä.
  • Kehottavat parantamaan materiaaleja ja työvälineiden ergonomiaa sekä korvaamaan vaaralliset aineet työpaikoilla.
  • Vastustavat kaikkia pyrkimyksiä purkaa nykyistä eurooppalaista työterveyttä ja – turvallisuutta koskevaa lainsäädäntökehystä.

EP

Taustatietoa EFBWW:sta

EFBWW on Euroopan rakennus- ja puutyöväen federaatio, joka edustaa 73 kansallisen ammattiliiton kautta 2,2 miljoonaa rakennus- ja puutyösektorin työntekijää 32 Euroopan maassa.  Eurooppalaisen federaation ominaisuudessaan EFBWW:lla on avainasema sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen tarkkailijana rakennussektorilla.  EFBWW: http://efbww.org

Lisätietoa Yhdessä paremmat työolosuhteet -toimintapäiviin liittyen:
Tiina Nurmi-Kokko, puh. 050 2783

Toimintapäivien lennäkki suomeksi
Yhdessä paremmat työolosuhteet EFBWW toimintapäivät 26-30.10.2015