Takaisin

Vuokra-asuntojen rakentamiseen uusi välimalli

Tuleva hallitus yrittää lisätä vuokra-asuntojen rakentamista uudella 10 vuoden välimallilla. Tämän mallin käyttö olisi vapaa kaikille tukiehdot täyttäville ja niihin sitoutuneille toimijoille. Tämä uusi malli on kirjattu tulevan hallituksen ohjelman liitepaperiin.

Samalla muutetaan yleishyödyllisen asuntorakentamisen säädöksiä niin, että rajoitukset olisivat hankekohtaisia. Nythän ne ovat olleet yhtiökohtaisia. Uuden tuetun tuotannon osalta luovutaan myös yleishyödyllisyysvaateesta.

Tuleva hallitus lupaa myös joustaa jo rakennetun , valtion tukeman asuntokannan käyttö- ja luovutusrajoituksista, jos vapautuva pääoma käytetään asuntotuotantoon tai asuntojen korjaamiseen.

Rajoitusten poistaminen ja uuden välimallin käyttö todennäköisesti lisäävät ja helpottavat mm. VVO:n ja Saton asuntotuotantoa. Se voi myös tuoda uusia toimijoita vuokra-asuntotuotantoon.