Takaisin

Palkat nousevat kesäkuussa

Rakennusalojen palkkoja korotetaan työehtosopimusratkaisun mukaan kesäkuussa. Kaikkien alojen yleiskorotus on 0,4 %.

Voimassaolevan rakennusalan työehtosopimusratkaisun mukaan palkkoja korotetaan 1.6.2015 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Korotuksista sovittiin talvella 2014 tehdyssä työehtosopimusratkaisussa.

Talonrakennusalalla  palkkoja korotetaan siten joko 8.6.2015 tai 15.6.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus on 0.4 % joka maksetaan kaikille työntekijöille. Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 0,4 % urakan jäljellä olevassa osassa.

Aikapalkat

Palkkaryhmä

I Aloitteleva työntekijä                                                 9,83 €/h

II Vähän kokemusta omaava työntekijä                       11,18 €/h

III Aloitteleva ammattilainen                                        12,34 €/h

IV Ammattilainen                                                          13,68 €/h

V Kokenut ammattilainen                                             14,96 €/h

VI Erittäin kokenut ammattilainen                               16,07 €/h

 Katso lisää:

Talonrakennusalan lennäkki

 Asfalttiala

Palkkoja korotetaan 1.6.2015 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 0,4 % ja urakkapalkat 0,4 %

Aikapalkka

Aikapalkkajärjestelmässä palkka muodostuu kolmesta osatekijästä, jotka ovat:

 1. Taulukkopalkka
 2. Henkilökohtainen palkanosa (pisteytyksen perusteella yksi piste on prosentti)
 3. Ammattitutkintolisästä 0,31 €/h ja erikoisammattitutkintolisästä 0,72 €/ tunti.

Palkkaryhmä

1                    9,89 €/h

2                    13,66 €/h

3                    14,53 €/h

4                    15,37 €/h

5                    16,23 €/h

Vuorotyölisät

Iltavuorolisä 1,44 €/h.

Yövuorolisä 4,75 €/h työstä, jota tehdään klo 21.00- 05.00 välisenä aikana.

Siirretty työaika (klo 16.00-21.00) 1,44 €/h.

 Tuotantopalkkiotyö

Tuotantopalkkiotyössä työntekijän palkka muodostuu seuraavista osatekijöistä:

 1. Tuotantopalkkion taulukkopalkasta.
 2. Tuotannon määrään perustuvasta tuotantopalkkiosta.
 3. Tuotantopalkkion lisäksi maksettavasta urakkapalkasta.

Alle 50 tonnin kohteissa maksetaan edellä mainittujen kohtien 1 ja 2 sijasta uutta kiinteää taulukkopalkkaa.

Ammattitutkintolisä maksetaan 0,31 €/h ja erikoisammattitutkintolisä 0,72 €/h maksetaan taulukkopalkojen (taulukkopalkka, kiinteä taulukkopalkka ja kokonaistuntipalkka) päälle.

Tuotantopalkkion palkkaryhmät ovat samat kuin aikapalkkaryhmittelyssä.

Tuotannon taulukko

alle 50 tonnin tuotantopalkkio                 työnkohteet työn kok.palkka

palkkaryhmä €/h               €/h                 €/h

1                    7,44               12,60             12,16

2                    10,28             15,49             14,98

3                    10,92             16,16             15,63

4                    11,56             16,82             16,25

5                    12,21             17,47             16,90

Tuotannon tulee olla vuonna 2015 viikon tarkastelujaksolla vähintään 4,89 €/h.

Katso lisää:

Asfalttialan lennäkki

Lattianpäällystysala

Palkkoja korotetaan 1.6.2015 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus 0,4 %

Aikapalkat

Palkkaryhmä

0                    10,41€/h

I                     12,00 €/h

II                   14,18 €/h

III                  15,64 €/h

Urakkapalkat

Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 0,4 % urakan jäljellä olevassa osassa.

Urakan lopullisen laskennan yhteydessä suoritetaan vuoden 2015 yleiskorotusajankohdan jälkeisten tuntien osalta urakan keskituntiansion 0,4 % nosto.

Katso lisää:

Lattianpäällystyksen lennäkki

Maa- ja vesirakennusala

Palkkoja korotetaan 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus 0,4 %.

Aikapalkat

I                     10,67 €

II                   11,59 € *)

III                  12,49 € **)

*) Ammattitutkinnon tasoinen ammattitaito

**) Erikoisammattitutkinnon tasoinen ammattitaito

Ajoneuvonosturinkuljettajan työkohtainen lisä

Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

Nostokyky                                                Työkohtainen lisä

30 tn tai alle                                             1,24 €

yli 30 tn, mutta alle 70 tn                       1,57 €

70 tn, mutta alle 140 tn                            1,72 €

140 tn mutta alle 200 tn                           1,95 €

200 tn ja yli                                              2,26 €

Nostokoriautojen ja kurottajan kuljettajille maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

Nostokorkeus                                           Työkohtainen lisä

20 m tai alle                                                                   1,24 €

yli 20 m, mutta alle 60 m                                              1,57 €

60 m ja yli                                                                      1,72 €

Katso lisää:

Maa- ja vesirakennusalan lennakki

Maalausala

Palkkoja korotetaan 1.6.2015 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 0,4 %

Aikapalkat

Palkkaryhmä

I                     9,83 €/h

I B                 11,18 €/h

II                   12,21 €/h

III                  13,63 €/h

IV                  14,91 €/h

V                   16,07 €/h

Ammattitutkintolisä 0,43 €/h

Erikoisammattitutkintolisä 0,75 €/h

Urakan takuupalkka 16,07 €/h

Urakkapalkat

Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 0,4 % urakan jäljellä olevassa osassa.

Urakan lopullisen laskennan yhteydessä suoritetaan vuoden 2015 yleiskorotusajankohdan jälkeisten tuntien osalta urakan keskituntiansion 0,4 % nosto.

 Katso lisää:

Maalausalan lennäkki

Tuoteteollisuus

Palkkoja korotetaan 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus 0,4 %

Työnvaativuusluokan mukaiset tuntipalkat

 1. 9,52 €/h
 2. 9,96 €/h
 3. 10,42 €/h
 4. 10,91 €/h
 5. 11,42 €/h
 6. 11,95 €/h
 7. 12,49 €/h

Nuorten työntekijöiden tuntipalkat

Alle 17-vuotiaat                 8,03 €/h,

alle 18-vuotiaat                  8,41 €/h

Iltavuorolisä                       1,32 €/h

Yövuorolisä 2,28 €/h

Olosuhdelisä                      0,68 €/h

Kaivoslisä                          2,08 €/h

Palvelusaikalisien määrät

Palveluksessa oloaika                              lisän määrä

Yli 5 vuotta                                              0,27 €/h

Yli 10 vuotta                                            0,32 €/h

Yli 15 vuotta                                            0,38 €/h

Yli 20 vuotta                                            0,43 €/h

Yli 25 vuotta                                            0,49 €/h

Yli 30 vuotta                                            0,55 €/h

Yli 35 vuotta                                            0,62 €/h

 Katso lisää:

Tuoteteollisuuden lennäkki

Talotekniikka-ala

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP+HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen 0,4 %.

Taulukkopalkat

Pr                  €/H

S                    10,16

1                    12,44

2                    14,88

3                    15,68

4                    16,60

Kuukausipalkat

Kuukausipalkkoja korotetaan 0,4 %.

Urakkapalkat

Putki- ja ilmastointiasennusalan normituntikerroin 16,06 €/NH.

Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin 3,56 €/yks.

Palkkiopalkkaustyöt (könttäurakat)

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkaneen palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdylle tunnille erillisenä lisänä 0,06 €/h tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta.

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.5.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkaneen palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdyille tunneille erillisenä lisänä 0,18 €/h (0,12 €/h + 0,06 €/h) tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta.

Katso lisää:

Talotekniikka-alan lennäkki

Vedeneristysala

Palkkoja korotetaan 1.6.2015 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus 0,4 %

Urakkapalkat nousevat 0,4 %.

Keskeneräiset urakat maksetaan 7 snt/h.

Palkkaryhmät

Palkkaryhmä 1 9,82 €/h

* Harjoittelijat, opiskelijat.

* Matka-aika työaikana tai työajan ulkopuolella, sääeste ja odotus työntekijän palkkaryhmästä riippumatta.

Palkkaryhmä 2 12,39 €/h

* Alle 2 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät.

* Alle 5 vuotta alalla olleet muut kuin vedeneristysalan työntekijät.

* Kuivaus, tulitöiden jälkivartiointi, varastotyö, mittaus ja nostot palkkaryhmiin 2-4 kuuluville työntekijöille.

* Matka-aika työaikana.

Palkkaryhmä 3 14,46 €/h

* 2-10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan

työntekijät.

* Vähintään 5 vuotta alalla olleet muut kuin

vedeneristysalan työntekijät.

* Matka-aika päivärahaan oikeutetusta työmatkasta.

Palkkaryhmä 4 16,29 €/h

* Yli 10 vuotta alalla olleet vedeneristysalan työntekijät ja yli 5 vuotta alalla olleet soveltuvan ammattitutkinnon suorittaneet vedeneristysalan työntekijät.

 Katso lisää:

Vedeneristysalan lennakki