Takaisin

Rakennusliitto hakee kahta aluetoimitsijaa

Rakennusliitto on rakennusteollisuuden ammattilaisten ja alan ammattilaisiksi opiskelevien vahva SAK:lainen riippumaton ammattiliitto. Liitto on myös yhteiskunnallinen etujärjestö, joka vaikuttaa laillisen yritystoiminnan ja työn puolesta ympäri maata. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Jäseniä Rakennusliitossa on noin 87 000 ja liitolla on hieman yli 90 työntekijää, jotka työskentelevät keskustoimistossa Helsingissä ja aluetoimistoissa eri puolilla maata.

HAEMME KAHTA ALUETOIMITSIJAA

  • Läntiselle toiminta-alueelle (Tampereen toimisto)
  • Eteläiselle toiminta-alueelle (Uudenmaan toimisto)

Aluetoimitsijan tehtäviä ovat työpaikkakäynnit, luottamushenkilöiden valintojen varmistaminen ja koulutus sekä yhteydenpito heihin, jäsenhankinta, edunvalvonta-asioiden hoitaminen ja valmistelu sekä jäsentilaisuuksien järjestely. Aluetoimitsija osallistuu myös yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.
Työssä tarvitaan neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja sekä kykyä ryhmätyösken-telyyn. Toimitsijan tulee osata ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti. Hänen on myös hallittava ammatillisen toiminnan edellyttämät sopimustoiminnan perusteet.
Hakijalle ovat eduksi rakennusteollisuuden työtehtävissä hankittu ammatti-kokemus sekä koulutus. Myös kielitaito ja ATK-taidot ovat eduksi valintaan. Lisäksi edellytämme hakijalta valmiutta siirtyä työskentelemään myös toiselle toimistopaikkakunnalle.
Rakennusliitolla on tarjottavanaan SAK:laisten ammattiliittojen tasoiset työsuhteen ehdot ja paljon palkitsevaa työtä alan ammattiliittotoiminnassa.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti lauantaihin 30.5.2015 mennessä  osoitteeseen kaisa.karvinen@vival.fi

Tiedusteluihin vastaa
Tampereen osalta aluepäällikkö Jukka Lindgren, puh. 0400 781 447 ja
Uudenmaan osalta aluepäällikkö Vilppu Oikarinen, puh. 050 383 5453 tai
liittosihteeri/henkilöstöpäällikkö Rauno Kurki, puh. 050 520 3170.