Takaisin

Epoksipinnoitustyössä on suojauduttava huolella

Epoksiyhdisteet ovat yleisiä työperäistä allergista kosketusihottumaa aiheuttavia kemikaaleja. Epoksiallergiat ovat yleistyneet viime vuosina. Huolelliset työtavat ja suojautuminen ovat tärkeimpiä keinoja niiden ehkäisemiseksi. Työterveyslaitoksen tuottama Epoksikansio sisältää tiivistettyä tietoa ja ohjeita mm. allergiaa aiheuttavista kemikaaleista, riskinarvioinnista, vaarojen torjunnasta, suojautumisesta, uuden työntekijän perehdytyksestä ja työterveyshuollon toiminnasta.

Epoksipinnoitteiden käyttö on yleistä esimerkiksi lattia- ja julkisivutöissä sekä uusilla pinnoitustekniikoilla tehdyissä viemärien saneeraustöissä. Epoksiallergiaan liittyvät iho-oireet ovat usein niin hankalia, että allergisoituneen työntekijän on lopetettava kokonaan epoksituotteiden käsittely ja vaihdettava alaa.

Nahka-/kangaskäsineet eivät suojaa ihoa riittävästi. Tehdyn tutkimuksen pintamittauksissa epoksiyhdisteitä löytyi myös työympäristöstä, kuten työvälineistä, suojavälineistä ja työskentelyalueen pinnoilta, joiden koskettamista työntekijät eivät osaa varoa.

Huomio työtapoihin ja
suojautumiseen

Huolelliset työtavat ja suojautuminen ovat tärkeimpiä keinoja ehkäistä epoksi-ihottumaa. Työpaikoilla tulisi käyttää kemikaalinsuojakäsineitä, joissa on riittävän pitkä varsi. Niiden päällä voidaan käyttää lisäksi useita kerroksia kertakäyttökäsineitä, joita riisutaan kerroksittain lyhyin väliajoin. Näin vältetään myös ympäristön likaantuminen.
– Pinnoitusyritysten työterveyshuoltojen tulee ehkäisevässä toiminnassaan ja neuvonnassaan kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ihoriskeihin, muistuttaa ylilääkäri Kristiina Aalto-Korte Työterveyslaitoksesta.

Rakennuspinnoitustöiden kemikaaliturvallisuudesta halutaan jakaa tietoa niin alan yrityksille, työntekijöille kuin työterveyshuollollekin. TTL:n maksuttomalla koulutuskiertueella Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa opitaan miten epoksiallergioilta voidaan parhaiten välttyä.
Koulutuskiertueen aikataulu ja ilmoittautumisohjeet

Epoksitietopaketin
synty

Epoksikansio syntyi Työterveyslaitoksen Epoksiyhdisteiden aiheuttamat ammatti-ihotaudit ja niiden ehkäisy rakennusalalla -hankkeen tuloksena. Hankkeessa selvitettiin epoksiyhdisteiden aiheuttamia ammattitauteja ja niiden ehkäisyä rakennusalalla. Siinä muun muassa analysoitiin potilasaineistoa, testattiin käsine- ja suojavaatemateriaaleja sekä mitattiin pinnoitustyöpaikoilla ihon altistumista epoksiyhdisteille ja havainnoitiin työtapoja.
– Huomasimme hankkeessa, että yrityksissä ja työterveyshuolloissa tarvitaan paljon tietoa epoksiyhdisteiden ja myös muiden pinnoitekemikaalien ihovaikutuksista sekä ohjeita turvalliseen työskentelyyn ja suojautumiseen, kertoo vanhempi asiantuntija Beatrice Bäck Työterveyslaitoksesta.

Hankkeen päärahoittajat ovat Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto.

 

Materiaali

Tutustu myös: