Takaisin

Talotekniikka-alan keskituntiansion korotusprosentti 1.4.2015 alkaen

Keskituntiansion korotusprosentti

Talotekniikka-alan keskituntiansion korotusprosentti lomanmääräytymisvuodelle 1.4.2015 – 31.3.2016 on 0,4 %.

Työntekijän henkilökohtainen keskituntiansio saadaan kun lomanmääräytymisvuoden (1.4.2014 – 31.3.2015) vuosilomakeskituntiansiota korotetaan liittojen sopimalla (0,4 ) prosentilla. Näin määriteltyä keskituntiansiota käytetään koko lomanmääräytymisvuoden 1.4.2015 – 31.3.2016 ajan.

Vuosilomakeskituntiansio saadaan jakamalla työssäolon ajalta maksetut palkat niitä vastaavilla työtunneilla.

Lomapalkat siis maksetaan korottamattomalla eli vuosilomakeskituntiansiolla.  Korotetulla eli henkilökohtaisella keskituntiansiolla maksetaan kaikki muut keskituntiansioon perustuvat palkat kuten arkipyhäkorvaus ja sairausajan palkka.

Uusi keskituntiansio astuu voimaan edellisen lomanmääräytymisvuoden viimeisen palkanmaksukauden päätyttyä.