Takaisin

Jästipäinen Tampere sai sakot asbestirikoksesta

Tampereen kaupunki on saanut roimat 15 000 euron sakot työturvallisuusrikoksesta. Syyttäjä oli vaatinut vain 5000 euron sakkoa, mutta käräjäoikeus katsoi kaupungin omistaman Tilakeskuksen tehneet rikoksia tietoisesti ja saaneen niistä hyötyä.

Kyseessä olivat syksyllä 2012 Kalevan lastentalon työmaalla tehdyt asbestityöt, jolloin uusittiin kiinteistön lämmönvaihdin. Samassa yhteydessä oli päätetty parantaa lämmitysjärjestelmää lisäämällä putkistoon linjasulkuventtiileitä. Linjasulkuventtiileiden lisääminen edellytti muutostöitä asbestilla eristetyissä putkistoissa ja siten asbestipurkutöiden teettämistä. Rakennuttajana toimi Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, joka on osa Tampereen kaupungin organisaatiota. Ennen asbestinpurkutöiden aloittamista rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluvan asbestikartoituksen tekeminen oli laiminlyöty.

Työsuojeluviranomaisten mukaan Tampereen Tilakeskukselle oli annettu jo aikaisemmin useilla työsuojelutarkastuksilla viranomaisohjausta asbestikartoitusten laiminlyöntien takia. Syksystä 2011 alkaen vastaaviin laiminlyönteihin oli törmätty viidellä työsuojelutarkastuksella ennen tätä tapausta. Työsuojeluviranomainen totesi, että lastentalon työmaan osalta oli jo etukäteen ollut tieto siitä, että työ tulee ulottumaan alueille, joilta joudutaan purkamaan asbestipitoisia materiaaleja. Niitä ei kuitenkaan ollut työturvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla tarkemmin kartoitettu.

Tilakeskus yritti siirtää vastuun urakoitsijalle, jonka tuli hankkia tarvittaessa paikalle asbestipurkuyritys.

Käräjäoikeus totesi, että Tampereen Tilakeskuksen olisi tullut huolehtia asbestikartoituksen tekemisestä. Oikeus katsoi, että Tilakeskus oli saanut taloudellista etua kartoituksen laiminlyömisestä. Tilakeskuksen tiedossa oli pitänyt olla asbestin aiheuttama vaara ja menettelytavat sen purkamisessa. Siksi oikeus katsoi parhaaksi langettaa 15 000 euron sakon vaikka syyttäjä vaati vain 5000 euron sakkoa.