Takaisin

Työryhmä esittää: Asuntolainojen korkovähennys pois

Kansliapäällikkö Hannele Pokan (kesk.) vetämä työryhmä esittää asuntolainojen korkovähennysten poistamista jo seuraavalla hallituskaudella. Pokan ryhmän esitykset tiistaina saanut ministeri Piia Viitanen (sd.) pitää kuitenkin ehdotusta ”epärealistisena”.

Asuntolainojen korkovähennys on tänä vuonna 65 %.

Pokan työryhmän tarkoituksena oli pohtia, miten verotus ja tukijärjestelmät vaikuttavat asumiseen. Tässä yhteydessä ryhmä joutui tietysti tarkastelemaan myös tuettua asuntotuotantoa.

Pokan ryhmä esittää, että tuettu asuntotuotanto kohdennetaan jatkossa vain niille kaupunkiseuduille, joilla on suurin tarve kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Korkotuetussa uudistuotannossa on syytä painottaa erityisesti kysyntätarvetta vastaavia, lähinnä pieniä, asuntoja. Asuntojen kohdentaminen pienituloisille parantaisi ryhmän mielestä asuntomarkkinoilla heikossa asemassa olevien kotitalouksien mahdollisuuksia järjestää asumisensa.

Työryhmä esittää, että valtion asuntorahasto (ARA) säilytetään itsenäisenä valtion talousarvion ulkopuolisena rahastona ja sen asema turvataan. Itse asiassa ryhmä esittää ARA:n valtuuksien ja toiminnan laajentamista siten, että se voisi myöntää lainoja tai tehdä sijoituksia, joista se saisi kohtuullisen tuoton.

Pokan työryhmän raportti kokonaisuudessaan