Takaisin

Rakentajien liittovaalit käynnistyivät – äänestä ehdokastasi!

Kuka päättää Rakennusliiton linjat tulevalle nelivuotiskaudelle toukokuun liittokokouksessa? Sen ratkaisevat äänestäjät. Nyt on siis aika toimia. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan lahjoittama 1000 euron matkalahjakortti ja 50 sadan euron arvoista Teboilin lahjakorttia.

Äänestysmateriaali postitettu
Sähköisen äänestyksen vaihtoehtona, voit äänestää perinteisellä postiäänestyksellä. Kaikki äänioikeutetut (jäsenyys alkanut ennen 23.11.2014) saavat virallisen vaalimateriaalin kotiinsa postitse viimeistään maanantaina 23.2.2015.

Jäsenet voivat valita äänestävätkö sähköisesti liiton kotisivujen kautta (linkki äänestykseen etusivun ylälaidan bannerissa) vai perinteisemmin eli kirjeäänestyksellä.

Äänestysprosessi

Jäsenet ovat saaneet kotiosoitteeseensa vaalikirjeen ja äänestyslipukkeen palautusohjeineen. Kirjeen liitteenä on jäsenen vaalipiiriä koskeva ehdokaslistojen yhdistelmä ja palautuskuori.

Palautuskuoressa on viivakoodi äänestäjien luetteloimista varten. Viivakoodi on muodostettu tietoteknisesti. Pelkästä viivakoodista ei pysty yksilöimään äänestäjää.

Äänioikeuden kahteen kertaan käyttäminen estetään vertaamalla postitse saapuneiden vaalikuorien viivakoodia sähköisesti äänestäneiden luetteloon. Viivakoodi on satunnaisesti valittu tunnus, josta vain vaalijärjestelmä voi tunnistaa äänestäjän.

Kun vaalikuori on viivakoodin osalta hyväksytty, se siirretään eri tilaan toiseen työvaiheeseen, jossa kuori avataan ja ääni rekisteröidään.

LIITTOKOKOUS on liiton ylin päättävä elin. Se kokoontuu neljän vuoden välein. Kokousedustajat valitaan äänestämällä liittokokousvaaleissa. Kokousedustajia valitaan yhteensä 224.

Käytä äänioikeuttasi Rakennusliitto ry:n liittokokousedustajain ja
Rakennusalan työttömyyskassan edustajiston vaalissa 23.2.–8.3.2015.

Ehdokkaat

Sähköisen äänestyksen ohje

Vaaalisalaisuus on ehdottomasti turvattu