Takaisin

Rakennusala järjestää mittavan työturvallisuusviikon

Rakennusala järjestää mittavan työturvallisuusviikon toukokuun loppupuolella 18. – 22.5.2015. Viikkoa vietetään teemalla ”Viisaat kypärät yhteen”. Työturvallisuusviikon järjestää Rakennusteollisuus RT yhdessä Rakennusliiton, muiden rakennusalan järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Työturvallisuusviikkoa vauhditetaan erilaisilla teemapäivillä eli monttumaanantailla, tuotetiistailla, telinetorstailla, seminaareilla ja tapahtumilla. Viikon aikana vieraillaan ristiin eri yritysten työpaikoilla tekemässä turvallisuushavaintoja. Työmaakierroksille kutsutaan mukaan myös rakennuttajan edustajia ja suunnittelijoita. Seminaareissa kuullaan aliurakoitsijoiden, rakennuttajien ja suunnittelijoiden ääntä.

Tänä vuonna nostetaan esiin erityisesti yritysten keskijohdon rooli työturvallisuuden parantamisessa. Samalla halutaan saada pääurakoitsijat ja aliurakoitsijat yhdessä miettimään turvallisia toimintatapoja.

Tämä kävi selvästi ilmi Viime keväänä järjestetyn ensimmäisen työturvallisuusviikon aikana tuli selvästi ilmi se, että turvallisuuteen satsaamalla saadaan tapaturmamäärät laskuun.

Rakennusalalla on muodostunut selkeä jako hyvin ja huonosti työturvallisuuttaan hoitaviin yrityksiin. Karkeasti ottaen järjestäytyneissä rakennusalan yrityksissä tapaturmia sattuu noin kolme kertaa vähemmän kuin villeissä yrityksissä.