Takaisin

Liittokokouksen edustajapaikoista kisaillaan kaikissa ikäryhmissä

Rakennusliiton liittokokous päättää ensi toukokuussa liiton toiminnan linjoista seuraavalle nelivuotiskaudelle. Lähestyvissä liittokokousvaaleissa on ehdolla kaikkiaan 524 rakentamisen ammattilaista, joista 34 on naisia. Alle 30-vuotiaita ehdokkaita on 54, mikä kertoo siitä, että nuoret haluavat osaltaan olla vaikuttamassa rakentajien ja rakentamisen tulevaisuuteen. Nuorin ehdokas on 18-vuotias ja vanhin 68.

Äänestäminen on paras ja helpoin tapa vaikuttaa. Jokaiselle löytyy varmasti sopiva ehdokas oman vaalipiirin alueelta. Vaalipiirien ehdokaslistat ja vaalilehdet julkaistaan liittokokoussivustolla viimeistään helmikuun alussa. Vaalit järjestetään 23.2.–8.3.2015. Ahvenanmaalla vaalia ei tarvita. Käytännössä Ahvenanmaan ainut ehdokas on jo varmistanut edustajapaikkansa.

Liittokokousehdokkaiden yhteismäärä alueittain

Liittokokousvaaliehdokkaat 2015 taulukko

Naisehdokkaiden määrä alueittain

Jokaisella jäsenellä
on mahdollisuus vaikuttaa

Liittokokousasiakirjan luonnosta tulevalle nelivuotiskaudelle on mahdollisuus kommentoida kohta kohdalta ajalla 17.9.2014–22.2.2015.

Ammattiosastojen ja aluejärjestöjen kommentit asiakirjaluonnokseen ja viralliset liittokokousaloitteet tulee tehdä 22.2.2015 mennessä. Myös yksittäisillä jäsenillä on mahdollisuus ottaa kantaa asiakirjaluonnokseen liittokokoussivuston kautta.