Takaisin

Harmaata taloutta karsittu vain rakennusalalla

Ulkomainen työvoima_Olkiiluoto
Ulkomaisen työvoiman valvonta on ollut vaikeaa mm. Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla.

Harmaan talouden vastainen kamppailu on jäänyt nykyhallitukselta vähintäänkin puolitiehen. Asiasta on selvinnyt kunnialla vain rakennusala, jolla on toteutettu monia toimia.

Tämän arvion voi tehdä eduskunnan saamasta harmaan talouden selvityksestä, joka jätettiin eduskunnan tarkastusvaliokunnalle.

Harmaan talouden vastainen taistelu on nykyhallituksen ohjelmassa kohta numero 22 eli siihen olisi pitänyt laittaa paljon panoksia.

-Kaikista hallituksen ja ministereiden puheista huolimatta kansainvälisen sijoitustoiminnan [valvonnan] osuus on jäänyt aivan kelvottomaksi, sanoo selvityksen toinen tekijä, veroneuvos Markku Hirvonen Helsingin Sanomien haastattelussa.

Suomalaisille on esitelty lähinnä kosmeettinen toimi eli kuitinantopakko, mutta samaan aikaan isoja summia voidaan siirrellä epämääräisissä olosuhteissa. Hirvosta huolestuttaa esimerkiksi kaavailtu hallintarekisterihanke, joka lopettaisi ilmaisen osakesäilytyksen Suomessa. Tämä mahdollistaisi osakkeiden piilottamisen rekisteriin pois julkisuudelta.

Hirvosen ryhmän selvitys korostaa vahvasti sitä, että rakennusalalla ollaan valovuosi muita aloja edellä. Tämä on selvityksen mukaan seurausta mm. alan järjestöjen keskinäisestä yhteistyöstä ja yksituumaisuudesta.

Selvityksessä on liitteenä myös numerotietoa siitä, miten harmaan talouden karsiminen vaikuttaa rakennusalalla. Sitä kuvaa mm. palkkasumman kasvaminen samaan aikaan, kun yritysten liikevaihdot ovat kuitenkin tipahtaneet.

Selvitystä varten haastateltiin myös Rakennusliiton toimitsijat. Heistä reilu kolmasosa on sitä mieltä, että rakennusalan harmaa talous on vähentynyt selvästi tai jonkin verran.

Selvitystyön tekijät ehdottavat eduskunnan tarkastusvaliokunnalle ryvästä toimia, jolla harmaan talouden torjunnassa päästäisiin eteenpäin. Heidän mukaan tulee mm. harkita rakennusalalla käytössä olevan veronumeron käyttöönottoa ainakin ravintola-alalle, kuljetusalalle, laivanrakennusalalle ja siivousalalle.

Harmaan talouden raportti