Takaisin

Rakennusalalle uusia työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen

Rakennusalalla on kehitetty Työhyvinvointitarjotin -nettisivusto, jossa yritykset voivat vapaasti hakea ja jakaa ideoita henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi on laadittu yritysten käyttöön soveltuva työkalu, joka helpottaa sairauspoissaolojen seurantaa.

Taustalla on ollut työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteinen huoli työntekijöiden ja yritysten hyvinvoinnista. Liitot käynnistivät kaksivuotisen Rakennusalan terveys (RATE) -hankkeen, joka on nyt saatu päätökseen.

– Sivusto kannustaa ja neuvoo käynnistämään työhyvinvointihankkeita. Keinot työkyvyn edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi voivat joskus olla hyvinkin yksinkertaisia ja keksitty jo jossain muualla. RATE-hankkeessa pyrimme välittämään tietoa hyvistä käytännöistä ja laajentamaan niiden käyttöä, Rakennusliiton  II puheenjohtaja Kyösti Suokas kertoo.

Työhyvinvointitarjottimessa esitellään lyhyesti ja käytännönläheisesti rakennusalan yrityksissä toteutettuja toimenpiteitä sekä tutkimustietoa. Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä lähestytään sivustolla elintapojen, ergonomian, turvallisuuden, työkyvyn tuen, työssäjaksamisen ja työterveysyhteistyön näkökulmista. Keinot vaihtelevat aamuverryttelystä työn keventämiseen ja turvavartteihin.

Sairauspoissaolojen seuranta lisää ymmärrystä

RATE-hankkeessa kehitetyn sairauspoissaolojen seurantaohjeen ja mallipohjan tavoitteena on saada tarkempaa tietoa rakennusalan sairauspoissaolojen kehityksestä ja edistää näiden seurantaa yrityksissä.

– Kun perustiedot ovat kunnolla hanskassa, osataan myös paremmin tunnistaa tavat, joilla sairauspoissaoloja voidaan vähentää, toteaa työmarkkinajohtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus RT:stä.

Tilastojen mukaan rakennusalalla sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat yleisempiä kuin työntekijöillä keskimäärin. Eniten sairauspoissaoloja rakentajille aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Suokas ja Kari pitävät RATE-hanketta yhtenä esimerkkinä siitä, mitä työntekijä- ja työnantajapuolen tiiviillä yhteistyöllä voidaan saada aikaan. Rakennusalalla yhteistyö on mahdollistanut myös huomattavia edistysaskeleita muun muassa harmaan talouden torjunnassa. Tuoreimpina saavutuksina ovat veronumeron käyttöönotto ja heinäkuussa voimaan tulevan tiedonantovelvollisuus, jotka ovat kansainvälisestikin ainutlaatuisia malleja.

RATE-hankkeesta sovittiin rakennusalan työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Siihen osallistuivat Rakennusteollisuus RT jäsenliittoineen, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO ja Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN. Hanke kesti kaksi vuotta ja siihen saatiin kehittämisavustusta Työsuojelurahastosta. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi Työterveyslaitos.

Lisätietoa hankkeesta

http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=112364

 

Rakennusalan Työhyvinvointitarjotin löytyy osoitteesta

https://rakennusliitto.fi/tyohyvinvointitarjotin/