Takaisin

Työryhmä esittää harmaan talouden helpottamista

Tilaajavastuulain uudistamista selvittänyt työryhmä esittää, että harmaan talouden yrittäjien elämää helpotettaisiin.

Koko rakennusteollisuus on pettynyt työryhmän esityksiin.  Myös tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa vastaava Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on jättänyt työryhmän esityksestä eriävän mielipiteen.

Rakennusalan järjestöjen mukaan työryhmän loppuraportin ehdotukset veisivät toteutuessaan pohjan talousrikollisuuden torjuntatoimien uskottavuudelta.

”Huonoin muutos on poistaa tilaajilta velvollisuus valvoa sopimussuhteen aikana ulkomaisen työvoiman todistuksia sosiaaliturvasta. Lisäksi työryhmä sallisi sopimuksen tekemisen sellaisen urakoitsijan kanssa, jolla on verovelkaa ilman maksusuunnitelmaa”,  RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari sanoo.

RT:n näkemyksiin yhtyvät ammattijärjestöt Rakennusliitto ja Pro sekä muun muassa rakennuttajia edustava Rakli.

Järjestöjen mukaan työryhmän ehdotukset ovat vastakkaisia sille, mitä valvovat viranomaiset ja työryhmän kuulemat asiantuntijat ovat esittäneet.  Rakennusala on vaatinut viranomaisille lisää voimavaroja  talousrikollisuuden torjuntaan ja edistänyt osaltaan harmaata taloutta estäviä lakimuutoksia.

”Työryhmän tarkoitus keventää yrityksille tulevia velvoitteita on ollut sinänsä hyvä, mutta näin vesitettäisiin talousrikollisuuden torjunnassa rakennusalalla otetut edistysaskeleet”, Kari toteaa.

Rakennusalan järjestöt kritisoivat muutosta, jonka mukaan tilaajayritys voisi tehdä sopimuksen sellaisen yrityksen kanssa, jolla on verovelkaa muttei maksusuunnitelmaa sen hoitamiseksi.

”Maksusuunnitelmaedellytyksen poistaminen on vähintäänkin erikoista. Verohallinto tekee yrityksen kanssa maksusuunnitelman usein jo yhden puhelun perusteella, jos verovelan synnylle on uskottavat perustelut ja viimeistään viikossa, mikäli yritys ei ole tietoisesti laiminlyönyt velvoitteitaan. Asian hoitamisen vaatima aika tai vaiva ei pitäisi olla ylivoimainen. Ei kai epäkelpoja yrityksiä pidä hyysätä?”, Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi kysyy.

RT:n kannanoton mukaan tilaajavastuulain uudistamista pohtineen työryhmän ehdotukset tekisivät harmaata taloutta harjoittavien yritysten toiminnasta huomattavan helppoa.

”Käytännössä ulkomainen yritys näyttäisi työntekijöiden todistukset (sosiaaliturvasta) ennen töiden aloitusta työn tilaajalle. Kahden päivän kuluttua yritys voisi vaihtaa kaikki työntekijät, eikä tilaajan tarvitsisi enää välittää, onko todistuksia vai ei”, Kari toteaa.

”Käyttämällä vakuuttamattomia työntekijöitä harmaan talouden yrittäjä säästäisi neljänneksen henkilöstökuluista. Näin ulkomailta työvoimaa lähettävä yritys saisi kilpailuedun, joka johtaisi lakeja noudattavien suomalaisyritysten kohdalla väistämättä siihen, ettei tarjouskilpailuissa voida pärjätä”, Kari jatkaa.

Uudistusehdotuksen perusteella lähetettyjen työntekijöiden vakuuttamista valvoisivat ainoastaan Aluehallintoviraston ulkomaalaistarkastajat, joista lähetettyjen työntekijöiden asioita valvoo tällä hetkellä kymmenisen virkamiestä koko Suomessa. Tapio Karin mukaan kiinnijäämisriski lähenisi nollaa, eikä mahdollisesti määrättävä sakko olisi perintäkelpoinen ulkomailla.