Takaisin

Rakentajat arvostavat työttömyysturvaa ja liiton asiantuntemusta

Rakennusliiton jäsenet arvostavat paljon työttömyyskassan tarjoamaa turvaa sekä liiton asianpalvelun ystävällisyyttä ja asiantuntevuutta.

Nämä tiedot paljastuvat Rakennusliiton juuri valmistuneesta jäsentutkimuksesta. Sen mukaan peräti 89 % jäsenistä suosittelisi liittoa tuttavilleen ja työkavereilleen. Myös luotettava hakemusten käsittely ja oikeat päätökset sekä palvelun tavoitettavuus koetaan onnistuneiksi.

Rakennusliitto tekee jäsentutkimuksia säännöllisesti voidakseen parantaa jäsenpalveluaan. Edellinen tutkimus valmistui kaksi vuotta sitten. Nyt tehty tutkimus viittaa siihen, että sen jälkeen tehdyt muutokset palvelussa on koettu myönteisiksi.

Vastaajat kokevat Rakennusliiton ja työttömyyskassan onnistuneen hyvin tärkeimmiksi koetuissa tekijöissä.

Edellisen jäsenkyselyn pohjalta Rakennusliitto nosti harmaan talouden kitkennän yhdeksi painopisteekseen. Nyt vastaajilta kysyttiin miten he näkevät harmaan talouden tilanteen tällä hetkellä verrattuna kahden vuoden takaiseen. 45 prosenttia vastaajista kokee harmaan talouden vähentyneen ja 46 prosenttia arvioi sen pysyneen ennallaan. 9 prosentin mielestä harmaa talous on kasvanut. Suunta on siis oikea ja työtä jatketaan edelleen tältä pohjalta.

Rakennusliiton saama palaute on pääsääntöisesti erittäin myönteistä, mutta liitto haluaa panostaa edelleen toimintansa kehittämiseen. Vaikka hakemusten käsittelyn nopeus on Rakennusliitolla hyvällä tasolla moniin muihin liittoihin verrattuna, nostivat jäsenet sen toiminnan kriittisimmäksi tekijäksi. Tähän tullaan jatkossakin kiinnittämään erityistä huomiota.

Tärkeänä kehityspisteenä nähdään myös nuorten tukeminen. Rakennusliitto haluaa edesauttaa nuorten työllistymisessä ja kannustaa työnantajia palkkaamaan nuoria työntekijöitä. Samalla Rakennusliitto haluaa parantaa yhteistyötään oppilaitosten ja nuorten jäseniensä kanssa, jotta liiton palvelut tulisivat heille heti tutuiksi.

Vastauksissa oli selkeitä alueellisia eroja siinä miten vastaajat kokevat Rakennusliiton. Jatkossa Rakennusliitto ohjaa toimintaansa kohti parempaa aluetyöskentelyä, jotta sen toiminta näkyy tasalaatuisena kaikille jäsenille asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Tutkimuksen toteuttamista vastasi Innolink Research Oy ja siinä haastateltiin reilut 1000 Rakennusliiton jäsentä eri puolilla Suomea.