Takaisin

Rakennusliitto julistaa VR Track Oy:n hakusaartoon

Rakennusalan työntekijöitä edustava ammattiliitto Rakennusliitto julistaa VR Track Oy:n työt hakusaartoon 1.3.2014 alkaen. Tämä tarkoittaa, että liiton jäsenet eivät hakeudu VR Track Oy:n palvelukseen eivätkä muiden yhtiöiden palveluksessa olevat Rakennusliittoon järjestäytyneet työntekijät työskentele VR Track Oy:n työmailla.

Rakennusliiton ja VR Track Oy:n välinen erimielisyys perustuu siihen, että VR Track Oy on ilmoittanut 1.3.2014 alkaen noudattavansa kaikkien työntekijöidensä työsuhteissa rautatiealan työehtosopimusta. Yhtiö toimii kuitenkin urakoitsijana myös rautatietöiden ulkopuolisissa rakennus- ja maa- ja vesirakennustöissä. Näissä töissä noudatetaan jo yleissitovuuden perusteella Rakennusliiton sopimia rakennusalan ja maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksia.

Rakennusliitto pitää tuomittavana, että valtion omistamat ja valtiolta suoraa tai epäsuoraa tukea saavat yhtiöt laajentavat toimintaansa toimialoille, jossa muut yritykset joutuvat kilpailemaan ilman tällaisia tukia. Suuren epäterveen kilpailuedun antaa mm. ilmaiseksi valtiolta saatu työkalusto. Toiminnan outous korostuu, kun yksityisillä markkinoilla toimivien yhtiöiden työntekijät pakotetaan noudattamaan julkishallinnon työntekijöille tarkoitettuja työehtosopimuksia.