Takaisin

Sopimusneuvottelut alkoivat tiiviisti

Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n väliset palkkaneuvottelut ovat pyörähtäneet virallisesti käyntiin.

Rakennusliiton edustajat jättivät ensimmäisessä tapaamisessa työnantajalle lähinnä esityksiä, joita ajetaan kaikille sopimusaloille yhteisesti.

Työnantajat puolestaan toivovat, että Rakennusliitto suostuisi työmarkkinoilla yleisesti sovittuun työllisyys- ja kasvusopimukseen. Tämän vaihtoehdon Rakennusliiton hallitus on kuitenkin jo kertaalleen hylännyt ja päättänyt, että liitto neuvottelee itsenäisesti omat työehtosopimuksensa.

Tarkemmat alakohtaiset sopimusneuvottelut ovat nekin päässeet jo vauhtiin. Eri sopimusalojen neuvottelijat tapaavat todennäköisesti tiheästi helmikuun lopulle saakka.

Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT solmivat kahdeksan yleissitovaa työehtosopimusta.

Kaikkien alojen sopimukset päättyvät yhtä aikaa helmikuun viimeisenä päivänä. Jos uutta sopimusta ei ole solmittu, alkaa sopimukseton tila.

Rakennusliitto pyrkii omalta osaltaan saamaan aikaiseksi hyvän sopimuksen neuvottelemalla. Tavoitteena ei ole työtaistelu vaan sopimus.

Varsinaisia euromääräisiä ja tai prosentuaalisia korotustavoitteita ei ole vielä esitetty.

Jos työehtosopimusneuvottelut eivät näytä johtavan tulokseen, liitto voi julistaa esim. ylityökiellon.  Seuraava kovempi toimenpide on lakkovaroitus. Sen ei kuitenkaan tarvitse koskea kaikkia rakennusaloja vaan se voi olla esim. alueellinen tai kohdistua joihinkin avainyrityksiin.

Rakennusliitto tiedottaa koko neuvottelujen ajan avoimesti kaikesta siitä, mistä on päästy sopimukseen työnantajien kanssa. Sen sijaan neuvottelupöydissä olevien keskeneräisten asioiden osalta annetaan neuvottelijoille täysi rauha vaikeassa työssään.

Yleensä sopimukset ovat kokonaisuuksia eli ne elävät viime hetkeen asti. Kun yksikin asia on sopimatta, on koko sopimus avoinna.

Rakennusliitto pyrkii siihen, että sopimukset olisivat kaikki kasassa viimeistään maaliskuun alussa.

Neuvottelutilannetta voi seurata parhaiten liiton verkkosivuilla osoitteessa www.rakennusliitto.fi.

Rakennusliiton tavoitteita tälle neuvottelukierrokselle käsiteltiin menneen syksyn aikana perusteellisesti eri kokoonpanoissa.

Jäsenistö teki jo alkusyksystä omat esityksensä muutoksiksi.

Niitä käsiteltiin sen jälkeen yhdessä Jyväskylässä pidetyssä suuressa maakokouksessa, johon otti osaa satoja rakentajia eri puolilta Suomea.

Maakokouksen evästyksillä ryyditetyt tavoitteet menivät sen jälkeen vielä ammattialatyöryhmiin ja sen jälkeen liiton hallitukseen pohdittavaksi. Tällä tavalla työnantajille jätettävälle listalle ovat seuloutuneet olennaisimmat ja eniten kannatetut tavoitteet.

Viimeksi pari viikkoa sitten eri sopimusalojen neuvottelijat olivat koolla Helsingissä käsittelemässä yhteisiä tavoitteita.

Tälläkin sopimuskierroksella kaikki ammattialat kulkevat rinta rinnan eli kaikille aloille tehdään sopimukset yhteistoiminnassa.

Kun neuvottelutulos saavutetaan, se käsitellään ainakin liiton hallituksessa. Jos tilanne on erityisen vaikea tai sitä halutaan pohtia laajemmin, voidaan kutsua koolle myös liiton valtuusto.