Takaisin

Työsuojelu sujuu ilman henkilökohtaisia sitoumuksia

Rakennusliiton hallitus toisti perjantaina pitämässään kokouksessa kannan, jonka mukaan rakentajien ei ole syytä allekirjoittaa henkilökohtaisia sitoumuksia työsuojelun edistämisestä. Tällaisia listoja pyörii jälleen yrityksissä ja työmailla.

Rakennusliiton mukaan rakentajat noudattavat huolella kaikkia työsuojeluun liittyviä lakeja ja määräyksiä ilman allekirjoituksiakin.

Rakennusliitto on muistuttanut jo aikaisemmin, että on hyvä kantaa huolta työsuojelusta.

Ensisijaisesti työsuojelua kehitetään kuitenkin yhteistyöllä. Rakennusliitto ei ole ollut mukana valmistelemassa käynnissä olevaa sitoutumiskampanjaa eikä näe tarpeelliseksi, että työntekijöiden pitäisi tällaisia sitoumuksia allekirjoittaa. Työsuojelumääräykset velvoittavat työnantajia ja työntekijöitä jo sellaisenaan.