Takaisin

Sakset naulaan onteloelementtien nostossa

Rakennusliiton sosiaali- ja työsuojeluryhmä vaatii, että onteloelementtien nostossa hylätään mahdollisimman pian saksien käyttö. Sen sijaan nostot olisi tehtävä valuun upotetuista nostopisteistä.

Rakennusliiton sosiaali- ja työsuojeluryhmään kuuluvat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut kokevat onteloelementtien noston olevan vaarallista ontelosaksilla. Onteloelementtien nostotyön turvallisuudessa ei ole tapahtunut kehitystä parempaan.

Ontelolaattojen reunat ovat murtumisherkkiä, joten ontelosakset sakset vapautuvat reunamurtuman sattuessa suurella voimalla. Ontelosaksien tielle osuva autonkuljettaja, alamies/ nostonohjaaja tai elementtiasentaja loukkaantuu vähintäänkin vakavasti, ellei menetä henkeään. Tämä on todellinen kuvaus elementtinostotyön työnturvallisuudesta tällä hetkellä.

Rakennusteollisuus ry ja Betoniteollisuus ry pitivät 2012 keväällä seminaarin, jossa käsiteltiin onteloelementtien nostotyön turvallisuutta. Nostotyön turvallisuuden parantamiseksi Rakennusteollisuus ja Betoniteollisuus ehdottivat, että elementtitehtaalla ennen ontelolaatan valmistusta siihen suunnitellaan nostopaikat, jotka tehdään valuun upotettuna nostopisteenä. Ne parantavat merkittävästi turvallisuutta ja lisäksi nostokohdat tarjoavat elementtiasentajille onteloasennuskentällä putoamisen estävien valjaiden kiinnityspisteitä.

Rakennusteollisuus ry ja Betoniteollisuus ry jäsenyrityksineen ovat vahvasti sitoutuneet Rakennusteollisuuden lanseeraamaan hankkeeseen, jossa sen jäsenliitot ja sen jäsenyritykset sitoutuvat tavoittelemaan työsuojelutason nostamista työmailla ja työpaikoilla siten, että vuonna 2020 Rakennusteollisuuden työmaat ja työpaikat ovat tapaturmattomia.

Rakennusliiton Sosiaali- ja työsuojelutyöryhmä vaatii, että siirrytään sanoista tekoihin eli parantamaan onteloelementtien nostotyön ja asentajien työturvallisuutta. Tämä on konkreettinen esitys, joka toteutuessaan johtaa työturvallisuuden paranemiseen Rakennusteollisuuden työmailla ja työpaikoilla. Yhteinen tavoite on tapaturmattomat työmaat vuoteen 2020 mennessä.