Takaisin

Ketään ei oteta

Rakennusliitto on yrittänyt saada kuluneen vuoden aikana syrjäytymisvaarassa olevia nuoria työn syrjään kiinni. Hanke oli hyvä ja siinä olisi purettu tarpeetonta työllistämiseen liittyvää byrokratiaa.

Hanke kaatui siihen, ettei byrokratiaa niin vaan Suomessa saa purkaa tai ohittaa. Tämä yhden alan varsin vaatimaton hanke olisi vaatinut avaamaan koko työsopimuslain irtisanomissuojaa koskevat määräykset.

Tähän urakkaan olisi mennyt helposti  useampi vuosi. Sen lisäksi uusinta olisi varmasti avannut sellaisen lippaan, että lopputuloksesta ei kukaan olisi tiennyt mitään.

Suomessa on  65 000 syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta. Heillä ei ole opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikkaa. Syynä on osin se, että nykyisin työelämä on paljon aikaisempaa vaativampaa ja sisääntuloportteja on vähemmän kuin ennen. Rakennuksille pääsi ennen nuorikin töihin, jos käveli portista sisään. Nyt tilanne on toisenlainen.

Nyt hommaan kuin hommaan vaaditaan paperi, pääsylippu, jolla saa luvan harjoittaa ammattia. Sen luvan saanti voi olla monelle ylivoimainen.

Meidän sukupolvemme on luonut tämän hirviön, joka uhkaa nyt tuhota osan parhaista pojista ja tyttäristä. Ei ole kaukana näkymä, että Suomeenkin kasvaa pysyvästi syrjäytyneiden joukko. Osa etsii sitten elämään sisältöä viinasta, huumeista tai lääkkeistä. Osa etsii sitten sisältöä tekemällä iskuja yhteiskuntaa ja sen päättäjiä vastaan.

Nyt Yle yrittää samaa asiaa kuin rakennusala omassa ”Nuorille nyt! Ketään ei jätetä” -kampanjassa. Toivotetaan vain onnea kovassa urakassa.

Vaikuttaa nimittäin siltä, että tämän ajan henki on ”Nuorille ei jätetä! Nyt!”

Hepo Korhonen