Takaisin

Lomalla sairastuva voi siirtää lomansa

Uuden vuosilomalain myötä työntekijällä on oikeus siirtää lomaa heti ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien. Muutos tuli voimaan lokakuun alussa.

Vuosilomalaissa on ollut sääntö, jonka mukaan vuosiloma kuluu sairastumisesta huolimatta seitsemän päivän ajan. Jos sairaus on jatkunut tätä pitempään, työntekijällä on ollut oikeus siirtää loman loppuosa myöhempään ajankohtaan. Tämä sääntö on nyt siis historiaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijällä on oikeus saada loma siirretyksi ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen. Lainmuutos tuli voimaan 1.10.2013, joten se koskee siis jo tulevan talven talvilomia. Siirretty talviloma annettava ennen seuraavan lomakauden alkua.

Kannattaa huomata, että työntekijän on nimenomaisesti pyydettävä loman siirtämistä. Pelkkä ilmoittaminen tai lääkärintodistuksen toimittaminen työnantajalle ei riitä. Lisäksi pyyntö tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja työnantajalta saatava vahvistus työkyvyttömyyden hyväksymisestä ja loman siirrosta.