Takaisin

Rakennusliitto ei ole mukana keskitetyssä ratkaisussa

Rakennusliiton hallitus päätti kokouksessaan 6.9.2013, että seuraavat työehtosopimusneuvottelut käydään liiton jäsenistön esille nostamien tavoitteiden pohjalta. Liitto ei katso mahdolliseksi aloittaa neuvotteluja keskusjärjestöjen sopimasta työllisyys- ja kasvusopimuksesta.

Liiton hallitus ei usko, että työllisyyttä parannetaan ostovoimaa leikkaamalla.

Rakennusliiton hallitus myös edellyttää, että ennen tulevia eläkeratkaisuja asiasta käydään laaja kansalaiskeskustelu, jossa otetaan huomioon raskaiden alojen työntekijät.

Miljoonia ihmisiä koskevaa asiaa ei saa päättää pienessä porukassa suljettujen ovien takana. Valtaosalle raskasta rakennustyötä tekeville jo nykyisen 63 vuoden eläkeiän saavuttaminen on mahdotonta. Säästöjä eläkemenoihin on tarvittaessa haettava muilla keinoilla kuin kaavamaisella eläkeiän korotuksella.