Takaisin

Asuntotuottajan valtioriski

Yritykset arvioivat sijoituspaikkojen riskejä, kun tekevät investointisuunnitelmia. Kreikassa on melkoinen maariski, kuten myös Syyriassa. Kreikka on taloudellisesti polvillaan ja siksi epävakaa. Syyriassa jauhaa iso lihamylly. Vaikka suomalaisilla on paljon liiketoimintaa Venäjällä, arvioidaan maariskin olevan melko suuri: Valtio ei aina pysty turvaamaan liiketoiminnalle vakaata toimintaympäristöä.

Suomi on lähtökohtaisesti vakaa maa. Riskit arvioidaan pieniksi. Asuntojen rakennuttajille Suomen riskipitoisuus on kuitenkin kasvanut. Keväällä nostettiin varainsiirtoveroa niin, että asuntokauppa niiasi ja vuokratkin nousevat. Kevään kehysriihessä luvattiin vuokra-asuntojen rakentamiseen potkua. Potkut näyttävät suuntautuvan asuntojen rakennuttajiin.  Valtio alkoi joulupukiksi omalle vuokra-asuntoyhtiölleen, jonka suorituskykyä asuntosavotassa  sopii epäillä. Samalla alkoi uhkailu liikenneinvestointien jäädytyksillä ellei asuntoja ala rakentua. Sitten luettiin vuokrien määräytymistä koskeva tutkimus tarkoitushakuisesti. Omakustannusperiaate ei tulkitsijoiden mukaan toteudu, vaikka raportti kertoo aivan muuta.  Omakustannusvuokran määräytymistä aletaan säädöstää niin, että kohtuullinen varautuminen remontteihin ja lainanmaksuihin estyy. Viimeinen tikki on vuokrapoliisiyksikön perustaminen. ARA:aan nimitetään kahdeksan ylitarkastajan tiimi vuokravalvontaan, vaikka vuokranmäärittelyyn liittyviä rikkomuksia ei ole Suomen tuetussa vuokra-asuntokannassa. Nyt alkaa virkailu 430 000 asunnon vuokrien selvittelyssä.

Viimeisinmmät tikit tarkoittavat sitä, että vuokra ei perustu syntyneisiin kustannuksiin (,esimerkiksi valtion perimiin aravalainojejn hirmukorkoihin,) vaan mielivaltaisiin säännöksiin ja vuokrapoliisin tulkintaan. Vastuullinen kiinteistönpito ei onnistu.

On selvää, että vuokria ei saa periä liikaa. Niitä kuitenkin joudutaan jossakin vaiheessa perimään liikaa, ellei vuokrataloyhtiö huolehdi kiinteistönpidosta ja lainojen takaisinmaksusta.

Tuettuun asuntotuotantoon on valtion toimesta ladattu riskiä niin paljon, että yhä useammat asuntotuottajat luopuvat riskitoiminnastaan. Yksi asia on varmaa: Asuntoja rakennetaan edelleen liian vähän ja hinnat sekä vuokrat nousevat.

Matti Harjuniemi